JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA02 Fizička elektronika

06.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 12:00h

Biljana Samardžić
0
G217 Psihologija

17.06.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
Op-2 Savremene metode eksperimentalne fizike

07.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Vidosav Marković
0
Op-3 Elektronika

04.06.2024.

u 10:00h

0
Op-4 Plazmene i laserske tehnologije

03.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Vidosav Marković
0
Op-5 Numeričke metode u fizici

03.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 10:00h

Milan Milošević
0
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku

12.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Ana Mančić
0
F-202 Кvantna mehanika

10.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Nenad Milojević
0
F-204 Fizička elektronika

06.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 12:00h

Biljana Samardžić
0
F-205 Atomska i molekularna fizika

12.06.2024.

u 10:00h

17.06.2024.

u 10:00h

Ivan Mančev
0
F-208 Fizika čvrstog stanja

05.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 10:00h

Jelena Delibašić
0
F-214 Istorija i filozofija fizike

13.06.2024.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-224 Metodika nastave fizike

06.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
0
F-225 Simetrije u fizici

07.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Goran Đorđević
0
F-226 Osnove astrofizike

13.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Milan Milošević
0
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

06.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 10:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-229 Тeorija polja

07.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
F-230 Fizika u školi

18.06.2024.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
0
F-235 Školska praksa

12.06.2024.

u 12:00h

Ljiljana Кostić
0
F-237 Uvod u kvantnu optiku

05.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 13:00h

Vladan Pavlović
0
F-238 Fizika lasera

06.06.2024.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
Fi-249 Кvantna informatika

03.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0