JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA02 Fizička elektronika

26.06.2024.

u 10:00h

03.07.2024.

u 12:00h

Biljana Samardžić
0
G217 Psihologija

27.06.2024.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
Op-2 Savremene metode eksperimentalne fizike

27.06.2024.

u 09:00h

04.07.2024.

u 10:00h

Vidosav Marković
0
Op-3 Elektronika

26.06.2024.

u 09:00h

01.07.2024.

u 12:00h

Dejan Aleksić
0
Op-4 Plazmene i laserske tehnologije

28.06.2024.

u 10:00h

08.07.2024.

u 12:00h

Vidosav Marković
0
Op-5 Numeričke metode u fizici

01.07.2024.

u 10:00h

08.07.2024.

u 12:00h

Milan Milošević
0
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku

27.06.2024.

u 10:00h

12.07.2024.

u 10:00h

Ana Mančić
0
Sirop Studijski istraživački rad

12.07.2024.

u 10:00h

0
F-202 Кvantna mehanika

28.06.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 10:00h

Nenad Milojević
0
F-204 Fizička elektronika

26.06.2024.

u 10:00h

03.07.2024.

u 12:00h

Biljana Samardžić
0
F-205 Atomska i molekularna fizika

03.07.2024.

u 10:00h

12.07.2024.

u 10:00h

Ivan Mančev
0
F-207 Fizika jonizovanih gasova

04.07.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 12:00h

Vidosav Marković
0
F-208 Fizika čvrstog stanja

27.06.2024.

u 10:00h

02.07.2024.

u 10:00h

Jelena Delibašić
0
F-209 Osnove fizike plazme

26.06.2024.

u 10:00h

03.07.2024.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-214 Istorija i filozofija fizike

08.07.2024.

u 12:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-224 Metodika nastave fizike

05.07.2024.

u 10:00h

08.07.2024.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-225 Simetrije u fizici

08.07.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 10:00h

Goran Đorđević
0
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

12.07.2024.

u 10:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-235 Školska praksa

03.07.2024.

u 12:00h

Ljiljana Кostić
0
F-237 Uvod u kvantnu optiku

28.06.2024.

u 10:00h

04.07.2024.

u 12:00h

Vladan Pavlović
0
F-238 Fizika lasera

08.07.2024.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

01.07.2024.

u 09:00h

0
Fi-249 Кvantna informatika

04.07.2024.

u 10:00h

11.07.2024.

u 12:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0