APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FIZ28 Eksperimentalne metode u fizici

05.04.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ01 Mehanika

03.04.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ03 Metrologija i obrada rezultata merenja

07.04.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ04 Laboratorijski praktikum 1

04.04.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ08 Programiranje u fizici

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ11 Elektromagnetizam

04.04.2023.

u 12:00h

Dejan Dimitrijević
1
10.FIZ13 Osnove matematičke fizike

06.04.2023.

u 09:00h

Goran Đorđević
1
10.FIZ14 Laboratorijski praktikum 3

05.04.2023.

u 09:00h

Željko Mladenović
1
10.FIZ22 Osnove statističke fizike

04.04.2023.

u 12:00h

0
10.FIZI52 Oscilacije i talasi

03.04.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI63 Fizički izvori zagađenja životne sredine

03.04.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI72 Fizika atmosfere

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FIZM1 Matematika 1

05.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 10:00h

Nebojša Dinčić
2
10.FIZM3 Matematika 3

03.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
10.FIZR1 Osnove računarstva

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Marko Petković
0