Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1

10.FMA12

Физика чврстог стања

1

5

6.00

2

10.FMA01

Нуклеарна физика

1

6

6.00

3

10.FMA02

Физичка електроника

1

5

6.00

4

10.FMA40

Савремене методе експерименталне физике

1

5

6.00

5

10.FMEI1

Изборни предмет 1

1

3-4

6.00

 

 

10.FMA17

Физика ласера

1

3

6.00

 

 

10.FMA26

Квантна механика

1

4

6.00

 

 

10.FMA32

Нумеричке методе у физици

1

4

6.00

 

 

10.FMA29

Наставна средства физике 1

1

4

6.00

6

10.FMA03

Атомска и молекуларна физика

2

4

6.00

7

10.FMA11

Електроника

2

5

6.00

8

10.FMA15

Физика јонизованих гасова

2

4

6.00

9

10.FMEI2

Изборни предмет 2

2

3-4

6.00

 

 

10.FMA14

Физика и техника вакуума

2

4

6.00

 

 

10.FMA28

Моделовање и симулација физичких система

2

4

6.00

 

 

10.FMA24

Историја и филозофија физике

2

4

6.00

 

 

10.FMA27

Методика наставе физике

2

3

6.00

10

10.FMEI3

Изборни предмет 3

2

4

6.00

 

 

10.FMA36

Плазмене и ласерске технологије

2

4

6.00

 

 

10.FMA34

Основе енергетике

2

4

6.00

 

 

10.FMA10

Астрофизика

2

4

6.00

 

 

10.FMA23

Физика животне средине

2

4

6.00

Укупно часова активне наставе

44-46

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

1

10.FMA18

Физика материјала

3

5

6.00

2

10.FMA20

Физика сензора и претварача

3

5

6.00

3

10.FMA04

Основе физике плазме

3

4

6.00

4

10.FMA19

Физика површина и танких слојева

3

4

6.00

5

10.FMEI4

Изборни предмет 4

3

4

6.00

 

 

10.FMA39

Радијациона физика

3

4

6.00

 

 

10.FMA33

Оптоелектроника

3

4

6.00

 

 

10.FMA35

Основе физике елементарних честица

3

4

6.00

 

 

10.FMA21

Физика у школи 1

3

4

6.00

6

10.FMA41

Савремени системи за аквизицију података

4

4

6.00

7

10.FMEI5

Изборни предмет 5

4

3

6.00

 

 

10.FMA38

Примена плазме у индустрији и биомедицини

4

3

6.00

 

 

10.FMA31

Нуклеарна медицинска физика

4

3

6.00

 

 

10.FMA43

Школска пракса

4

3

6.00

8

10.FMA05

Стручна пракса

4

6

6.00

9

10.FMA06

СИР (ПИР)

4

3

6.00

10

10.FMA07

Предмет мастер рада

4

10

6.00

11

10.FMA08

Мастер рад

4

3

6.00

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60