Р.бр

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

10.FMA12

Физика чврстог стања

1

ТМ

2.00

2.00

0.00

1.00

0.00

6.00

2

10.FMA01

Нуклеарна физика

1

ТМ

3.00

2.00

0.00

1.00

0.00

6.00

3

10.FMA02

Физичка електроника

1

ТМ

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

4

10.FMA40

Савремене методе експерименталне физике

1

НС

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

5

10.FMEI1

Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4)

1

2.00

0.00-

2.00

0.00

0.00-

2.00

0.00

6.00

10.FMA17

Физика ласера

1

НС

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

10.FMA26

Квантна механика

1

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10.FMA32

Нумеричке методе у физици

1

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10.FMA29

Наставна средства физике 1

1

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

13.00

4.00-

6.00

0.00

6.00-

8.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

24.00-25.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

24.00-25.00

6

10.FMA03

Атомска и молекуларна физика

2

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

7

10.FMA11

Електроника

2

СА

2.00

1.00

0.00

2.00

0.00

6.00

8

10.FMA15

Физика јонизованих гасова

2

НС

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

6.00

9

10.FMEI2

Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4)

2

2.00

0.00-

2.00

0.00

0.00-

2.00

0.00

6.00

10.FMA14

Физика и техника вакуума

2

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

10.FMA28

Моделовање и симулација физичких система

2

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10.FMA24

Историја и филозофија физике

2

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10.FMA27

Методика наставе физике

2

НС

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

10

10.FMEI3

Изборни предмет 3 (бира се 1 од 4)

2

2.00

0.00-

2.00

0.00

0.00-

2.00

0.00

6.00

10.FMA36

Плазмене и ласерске технологије

2

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

10.FMA34

Основе енергетике

2

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

10.FMA10

Астрофизика

2

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10.FMA23

Физика животне средине

2

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

4.00-

8.00

0.00

3.00-

7.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00-21.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00-21.00

Укупно часова по виду наставе у години

23.00

8.00-

14.00

0.00

9.00-

15.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

44.00-46.00

60.00

Укупно часова наставе у години

44.00-46.00

ДРУГА ГОДИНА

11

10.FMA18

Физика материјала

3

НС

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

12

10.FMA20

Физика сензора и претварача

3

СА

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

13

10.FMA04

Основе физике плазме

3

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

14

10.FMA19

Физика површина и танких слојева

3

НС

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

15

10.FMEI4

Изборни предмет 4 (бира се 1 од 4)

3

2.00

0.00-

2.00

0.00

0.00-

2.00

0.00

6.00

10.FMA39

Радијациона физика

3

НС

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

6.00

10.FMA33

Оптоелектроника

3

СА

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

6.00

10.FMA35

Основе физике елементарних честица

3

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10.FMA21

Физика у школи 1

3

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

2.00-

4.00

0.00

6.00-

8.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

22.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

22.00

Р.бр

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

16

10.FMA41

Савремени системи за аквизицију података

4

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

17

10.FMEI5

Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3)

4

1.00-

2.00

0.00-

1.00

0.00

1.00-

2.00

0.00

6.00

10.FMA38

Примена плазме у индустрији и биомедицини

4

СА

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

6.00

10.FMA31

Нуклеарна медицинска физика

4

СА

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

10.FMA43

Школска пракса

4

СА

1.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

18

10.FMA05

Стручна пракса

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

19

10.FMA06

Студијско истраживачки рад

4

СА

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

20

10.FMA07

Предмет мастер рада

4

СА

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

4.00

21

10.FMA08

Мастер рад

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

8.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

3.00-

4.00

0.00-

1.00

13.00

3.00-

4.00

9.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00-21.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

29.00-30.00

Укупно часова по виду наставе у години

15.00-

16.00

2.00-

5.00

13.00

9.00-

12.00

9.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

42.00-43.00

60.00

Укупно часова наставе у години

51.00-52.00