Р. Б.

Назив предмета

Име или имена наставника

Семестар

ЕСПБ

УНО односно УУО

Т

 

Изборни предмет 1 (бира се 1

од 6 )

 

1

15

 

 

1

 

Виши курс квантне механике

 

Милојевић Ненад

1

 

Теоријска физика и примене

И

2

Нелинеарна динамика

Малуцков Александра

1

 

Теоријска физика

И

3

Поглавља дидактике и методике наставе физике

Нешић Љубиша

1

 

Теоријска физика

И

4

Теорија отворених квантних система

Јекнић Дугић Јасмина

1

 

Теоријска физика

И

5

Физика јонизованих гасова и плазме

 

Марковић Видосав

1

 

Физика јонизованих гасова

 

6

Физика чврстог стања

Костић Љиљана

1

 

Експериментална и примењена физика

И

 

Изборни предмет 2 (бира се 1

од 6 )

 

1

15

 

 

1

Елементи неравнотежне статистичке физике

Малуцков Александра

1

 

Теоријска физика

И

2

Виши курс физике атома и молекула

 

Стевановић Љиљана

1

 

Теоријска физика и примене

И

3

Виши курс математичке физике

Ђорђевић Горан

1

 

Теоријска физика

И

4

 

Поглавља класичне физике

 

Стевановић Љиљана

1

 

Теоријска физика и примене

И

5

Сударни и транспортни процеси

Стаменковић Сузана

1

 

Експериментална и примењена физика

И

6

ИоТ у системима за аквизицију података

Алексић Дејан

1

 

Електроника

И

 

Студијско истраживачки рад 1

 

1

6

 

O

 

Изборни предмет 3 (бира се 1

од 6 )

 

2

15

 

 

1

Принципи квантне теорије судара

Манчев Иван

2

 

Физика

И

2

Фотоника

Степић Милутин

2

 

Физика

И

3

Теорија гравитације

Нешић Љубиша

2

 

Теоријска физика

И

4

Методологија педагошког истраживања у физици

Нешић Љубиша

2

 

Теоријска физика

И

5

Физика електричних гасних пражњења

Гоцић Саша

2

 

Експериментална и примењена физика

И

6

Физика обновљивих извора енергије

Пантић Ранђеловић Лана

2

 

Експериментална и примењена физика

И

 

Студијско истраживачки

рад 2

 

2

9

 

O

 

Изборни предмет 4 (бира се 1

од 7 )

 

3

15

 

И

1

Интеракција атома са електромагнетним пољем

Павловић Владан

3

 

Теоријска физика

И

2

Космологија

Димитријевић Драгољуб

3

 

Теоријска физика

И

3

Квантна теорија поља

Димитријевић Ћирић Марија

3

 

Физика честица и поља

И

4

Поглавља теоријске физике

Ђорђевић Горан

3

 

Теоријска физика

И

5

Експерименталне методе физике јонизованих гасова

Стаменковић Сузана

3

 

Експериментална и примењена физика

И

6

Физика материјала

Костић Љиљана

3

 

Експериментална и примењена физика

И

7

Теорија аутоматског управљања

Самарџић Биљана

3

 

Електроника

И

 

Изборни предмет 5 (бира се 1

од 6 )

 

3

15

 

 

1

Електрон атомски сударни процеси

 

Милојевић Ненад

3

 

Теоријска физика и примене

И

2

Нелинеарна оптика

Манчић Ана

3

 

Теоријска физика

И

3

Физика елементарних честица

Димитријевић Ћирић Марија

3

 

Физика честица и поља

И

 

4

Електрични пробој гасова

Марковић Видосав

3

 

Физика јонизованих

гасова

И

5

Физика нискотемпературне

плазме

Гоцић Саша

3

 

Експериментална и

примењена физика

И

6

Физика и техника соларне

енергетике

Костић Љиљана

3

 

Експериментална и

примењена физика

И

 

Студијско истраживачки

рад 3

 

3

6

 

O

 

Изборни предмет 6 (бира се 1

од 9 )

 

4

15

 

 

1

Судари тешких честица

Манчев Иван

4

 

Физика

И

2

Квантна оптика

Павловић Владан

4

 

Теоријска физика

И

3

Нумеричка космологија

Милошевић Милан

4

 

Теоријска физика

И

4

Одабрана поглавља

космологије

Ђорђевић Горан

4

 

Теоријска физика

И

5

Лабораторијски експеримент у

настави физике

Пантић Ранђеловић Лана

4

 

Експериментална и

примењена физика

И

6

Моделовање гасних пражњења

Марковић Видосав

4

 

Физика јонизованих

гасова

И

7

Примене јонизованих гасова

Стаменковић Сузана

4

 

Експериментална и

примењена физика

И

8

Дијагностика гасних

пражњења

Гоцић Саша

4

 

Експериментална и

примењена физика

И

9

Фотонапонска технологија и

примене

Пантић Ранђеловић Лана

4

 

Експериментална и

примењена физика

И

 

Студијско истраживачки

рад 4

 

4

9

 

O

 

Студијско истраживачки

рад 5

 

5

15

 

O

 

Студијско истраживачки

рад 6

 

5

15

 

O

 

Предмет докторске

дисертације

 

6

10

 

O

 

Докторска дисертација

 

6

20

 

O

Укупно ЕСПБ

 

 

 

УНО – Ужа научна област , УУО- Ужа уметничка област, Т- Тип предмета (И-изборни,О-обавезни….. )

*Tабелу модификујте у зависности од броја података које унсите, користећи инсер мод