Р.бр.

 

Шифра

 

Назив предмета

 

Б

Активна настава

Остали часови

 

ЕСПБ

П

СИР

ПРВА ГОДИНА

1

10.FDAI1

Изборни предмет 1 (бира се 1 од 6)

1

5.00

0.00

0.0

15.00

 

 

10.FDA01

Виши курс квантне механике

1

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA02

Нелинеарна динамика

1

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA03

Поглавља дидактике и методике наставе физике

1

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA04

Теорија отворених квантних система

1

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA05

Физика јонизованих гасова и плазме

1

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA06

Физика чврстог стања

1

5.00

0.00

0.00

15.00

2

10.FDAI2

Изборни предмет 2 (бира се 1 од 6)

1

5.00

0.00

0.0

15.00

 

 

10.FDA07

Елементи неравнотежне статистичке физике

1

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA08

Виши курс физике атома и молекула

1

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA09

Виши курс математичке физике

1

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA10

Поглавља класичне физике

1

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA11

Сударни и транспортни процеси

1

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA12

ИоТ у системима за аквизицију података

1

5.00

0.00

0.00

15.00

3

10.FDAS1

Студијско истраживачки рад 1

1

0.00

10.00

0.0

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

10.00

0.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

 

36.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

 

4

10.FDAI3

Изборни предмет 3 (бира се 1 од 6)

2

5.00

0.00

0.0

15.00

 

 

10.FDA13

Принципи квантне теорије судара

2

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA14

Фотоника

2

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA15

Теорија гравитације

2

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA16

Методологија педагошког истраживања у физици

2

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA17

Физика електричних гасних пражњења

2

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA18

Физика обновљивих извора енергије

2

5.00

0.00

0.00

15.00

5

10.FDAS2

Студијско истраживачки рад 2

2

0.00

15.00

0.0

9.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

5.00

15.00

0.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

 

24.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

 

Укупно часова по виду наставе у години

15.00

25.00

0.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

 

60.00

Укупно часова наставе у години

40.00

 

ДРУГА ГОДИНА

6

10.FDAI4

Изборни предмет 4 (бира се 1 од 7)

3

5.00

0.00

0.0

15.00

 

 

10.FDA19

Интеракција атома са електромагнетним пољем

3

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA20

Космологија

3

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA21

Квантна теорија поља

3

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA22

Поглавља теоријске физике

3

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA23

Експерименталне методе физике јонизованих гасова

3

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA24

Физика материјала

3

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA25

Теорија аутоматског управљања

3

5.00

0.00

0.00

15.00

7

10.FDAI5

Изборни предмет 5 (бира се 1 од 6)

3

5.00

0.00

0.0

15.00

 

 

10.FDA26

Електрон атомски сударни процеси

3

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA27

Нелинеарна оптика

3

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA28

Физика елементарних честица

3

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA30

Електрични пробој гасова

3

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA31

Физика нискотемпературне плазме

3

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA32

Физика и техника соларне енергетике

3

5.00

0.00

0.00

15.00

8

10.FDAS3

Студијско истраживачки рад 3

3

0.00

10.00

0.0

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

10.00

0.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

 

36.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

 

9

10.FDAI6

Изборни предмет 6 (бира се 1 од 9)

4

5.00

0.00

0.0

15.00

 

 

10.FDA33

Судари тешких честица

4

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA34

Квантна оптика

4

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA35

Нумеричка космологија

4

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA36

Одабрана поглавља космологије

4

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA37

Лабораторијски експеримент у настави физике

4

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA38

Моделовање гасних пражњења

4

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA39

Примене јонизованих гасова

4

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA40

Дијагностика гасних пражњења

4

5.00

0.00

0.00

15.00

 

 

10.FDA41

Фотонапонска технологија и примене

4

5.00

0.00

0.00

15.00

10

10.FDAS4

Студијско истраживачки рад 4

4

0.00

15.00

0.0

9.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

5.00

15.00

0.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

 

24.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

 

Укупно часова по виду наставе у години

15.00

25.00

0.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

 

60.00

Укупно часова наставе у години

40.00

 

ТРЕЋА ГОДИНА

11

10.FDAS5

Студијско истраживачки рад 5

5

0.00

10.00

0.0

15.00

12

10.FDAS6

Студијско истраживачки рад 6

5

0.00

10.00

0.0

15.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

0.00

20.00

0.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

 

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

 

13

10.FDAPZ

Предмет докторске дисертације

6

0.00

20.00

0.0

10.00

14

10.FDAZR

Докторска дисертација

6

0.00

0.00

10.0

20.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

0.00

20.00

10.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

 

30.00

Укупно часова наставе у блоку

30.00

 

Укупно часова по виду наставе у години

0.00

40.00

10.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

 

60.00

Укупно часова наставе у години

50.00