JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani geograf-turizmolog

Aprilski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5046 Тurističke regije sveta

14.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
1
5054 Menadžment turističke privrede

12.02.2024.

u 10:00h

Jelena Petrović
1
5055 Marketing u turizmu

12.02.2024.

u 10:00h

Jelena Petrović
1