JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G202 Zaštita životne sredine

05.07.2023.

u 11:00h

0
G204 Politička geografija

29.06.2023.

u 14:30h

0
G205 Stanovništvo sveta

05.07.2023.

u 11:30h

0
G207 Regionalna geografija Srbije I

04.07.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
0
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

28.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
0
G211 Regionalna geografija Srbije II

28.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
0
G213 Тurističko-geografske regije sveta

05.07.2023.

u 12:30h

0
G216 Nacionalni parkovi

05.07.2023.

u 11:00h

0
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

29.06.2023.

u 16:30h

0
G219 Nacionalna turistička geografija

28.06.2023.

u 11:00h

0
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

06.07.2023.

u 10:00h

0
G277 Ruralna ekologija

05.07.2023.

u 11:00h

0