JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G201 Prostorno planiranje

07.07.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
0
G202 Zaštita životne sredine

05.07.2023.

u 11:00h

0
G203 Тematsko kartiranje

03.07.2023.

u 11:00h

0
G204 Politička geografija

05.07.2023.

u 14:30h

0
G205 Stanovništvo sveta

07.07.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
0
G206 Svetska privreda

13.07.2023.

u 11:00h

0
G207 Regionalna geografija Srbije I

04.07.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
1
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

28.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
1
G209 GIS

27.06.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
1
G211 Regionalna geografija Srbije II

28.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
4
G213 Тurističko-geografske regije sveta

05.07.2023.

u 12:30h

0
G216 Nacionalni parkovi

05.07.2023.

u 11:00h

0
G217 Psihologija

06.07.2023.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
1
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

05.07.2023.

u 16:30h

0
G219 Nacionalna turistička geografija

07.07.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
0
G220 Engleski jezik II

03.07.2023.

u 10:00h

04.07.2023.

u 10:00h

0
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

06.07.2023.

u 10:00h

Mrđan Đokić
3
G277 Ruralna ekologija

05.07.2023.

u 11:00h

0