OKTOBAR III ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Oktobar III 2018/2019Novembarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G268 Studijski istraživački rad

31.10.2019.

u 13:00h

31.10.2019.

u 07:00h

Ljiljana Stričević
1