JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Junski 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G251 Uvod u ekonomiju

06.06.2022.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G252 Osnove turizma

15.06.2022.

u 10:30h

Selim Šaćirović
0
G253 Geografija turističkih naselja

14.06.2022.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G255 Ekonomika turizma

10.06.2022.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
G256 Тurističko uređenje prostora

09.06.2022.

u 10:00h

Marija Bratić
0
G257 Banjski turizam

06.06.2022.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G261 Menadžment turističke privrede

10.06.2022.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G263 Тurističke agencije i turoperatori

22.06.2022.

u 12:30h

Ranko Dragović
0
G264 Тurističko-geografske regije sveta

22.06.2022.

u 12:30h

Ranko Dragović
0
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

10.06.2022.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G266 GIS

20.06.2022.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
G267 Nacionalna turistička geografija

15.06.2022.

u 10:30h

Selim Šaćirović
0
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

10.06.2022.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G272 Nacionalni parkovi

10.06.2022.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G273 Hotelijerstvo

07.06.2022.

u 10:00h

Marija Bratić
0
G274 Кulturno istorijske osnove Srbije

23.06.2022.

u 15:00h

Miloš Đorđević
0
G278 Тematsko kartiranje

22.06.2022.

u 10:00h

Ivan Filipović
0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

06.06.2022.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G280 Metodologija NIR-a

16.06.2022.

u 10:00h

Mrđan Đokić
0
G281 Ljudski resursi u turizmu

06.06.2022.

u 12:00h

Jelena Petrović
0