DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G206 Svetska privreda

23.12.2019.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
0
G255 Ekonomika turizma

24.12.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G256 Тurističko uređenje prostora

24.12.2019.

u 10:00h

Marija Bratić
0
G257 Banjski turizam

25.12.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G264 Тurističko-geografske regije sveta

25.12.2019.

u 10:00h

Ranko Dragović
3
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

25.12.2019.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
G266 GIS

24.12.2019.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
G267 Nacionalna turistička geografija

25.12.2019.

u 12:00h

Selim Šaćirović
1
G272 Nacionalni parkovi

25.12.2019.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G273 Hotelijerstvo

24.12.2019.

u 10:00h

Marija Bratić
0
G280 Metodologija NIR-a

24.12.2019.

u 10:00h

Mrđan Đokić
0
G281 Ljudski resursi u turizmu

24.12.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
0