JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

09.02.2024.

u 12:00h

09.02.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
G251 Uvod u ekonomiju

14.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G257 Banjski turizam

30.01.2024.

u 10:00h

0
G261 Menadžment turističke privrede

14.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G263 Тurističke agencije i turoperatori

07.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G264 Тurističko-geografske regije sveta

14.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
1
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

07.02.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G266 GIS

30.01.2024.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
G267 Nacionalna turistička geografija

25.01.2024.

u 10:00h

Selim Šaćirović
0
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

14.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
1
G272 Nacionalni parkovi

07.02.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G273 Hotelijerstvo

08.02.2024.

u 10:00h

Marija Bratić
0
G274 Кulturno istorijske osnove Srbije

01.02.2024.

u 13:00h

0
G278 Тematsko kartiranje

05.02.2024.

u 11:00h

Ivan Filipović
0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

14.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G280 Metodologija NIR-a

08.02.2024.

u 09:00h

Mrđan Đokić
0
G281 Ljudski resursi u turizmu

14.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0