SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G251 Uvod u ekonomiju

26.08.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
3
G252 Osnove turizma

28.08.2019.

u 12:00h

Selim Šaćirović
2
G253 Geografija turističkih naselja

05.09.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
1
G255 Ekonomika turizma

28.08.2019.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
G256 Тurističko uređenje prostora

26.08.2019.

u 10:00h

Marija Bratić
2
G257 Banjski turizam

28.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
2
G261 Menadžment turističke privrede

26.08.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G263 Тurističke agencije i turoperatori

10.09.2019.

u 12:30h

Ranko Dragović
4
G264 Тurističko-geografske regije sveta

10.09.2019.

u 11:30h

Ranko Dragović
7
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

10.09.2019.

u 11:00h

Тatjana Đekić
2
G266 GIS

27.08.2019.

u 14:00h

Milan Đorđević
3
G267 Nacionalna turistička geografija

28.08.2019.

u 12:00h

Selim Šaćirović
3
G268 Studijski istraživački rad

04.09.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
1
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

28.08.2019.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
G271 Francuski jezik II

03.09.2019.

u 11:00h

Selena Stanković
0
G272 Nacionalni parkovi

10.09.2019.

u 11:00h

0
G273 Hotelijerstvo

26.08.2019.

u 10:00h

Marija Bratić
7
G274 Кulturno istorijske osnove Srbije

06.09.2019.

u 09:00h

Miloš Đorđević
2
G278 Тematsko kartiranje

28.08.2019.

u 12:00h

0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

26.08.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G281 Ljudski resursi u turizmu

26.08.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
1