JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

17.06.2020.

u 12:30h

Ranko Dragović
1
G206 Svetska privreda

22.06.2020.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
0
G251 Uvod u ekonomiju

25.06.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
G252 Osnove turizma

29.06.2020.

u 13:00h

Selim Šaćirović
7
G253 Geografija turističkih naselja

25.06.2020.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
2
G255 Ekonomika turizma

25.06.2020.

u 11:30h

Jelena Petrović
9
G256 Тurističko uređenje prostora

25.06.2020.

u 10:00h

Marija Bratić
7
G257 Banjski turizam

22.06.2020.

u 11:00h

Aleksandar Radivojević
12
G261 Menadžment turističke privrede

29.06.2020.

u 11:30h

Jelena Petrović
4
G263 Тurističke agencije i turoperatori

17.06.2020.

u 13:30h

Ranko Dragović
0
G264 Тurističko-geografske regije sveta

17.06.2020.

u 12:30h

Ranko Dragović
1
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

24.06.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
9
G266 GIS

23.06.2020.

u 14:00h

Milan Đorđević
4
G267 Nacionalna turistička geografija

29.06.2020.

u 14:00h

Selim Šaćirović
3
G268 Studijski istraživački rad

18.06.2020.

u 11:00h

Marija Bratić
1
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

29.06.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
G271 Francuski jezik II

17.06.2020.

u 08:30h

Selena Stanković
0
G272 Nacionalni parkovi

24.06.2020.

u 12:30h

Тatjana Đekić
3
G273 Hotelijerstvo

25.06.2020.

u 11:00h

Marija Bratić
4
G274 Кulturno istorijske osnove Srbije

30.06.2020.

u 14:00h

Miloš Đorđević
13
G277 Ruralna ekologija

22.06.2020.

u 10:00h

Jelena Živković
2
G278 Тematsko kartiranje

24.06.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

25.06.2020.

u 12:00h

Jelena Petrović
1
G280 Metodologija NIR-a

19.06.2020.

u 10:00h

Mrđan Đokić
0
G281 Ljudski resursi u turizmu

26.06.2020.

u 12:00h

Jelena Petrović
12