APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Decembarski 2023/2024Januarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G206 Svetska privreda

04.04.2023.

u 14:00h

0
G251 Uvod u ekonomiju

04.04.2023.

u 14:00h

0
G252 Osnove turizma

04.04.2023.

u 10:30h

Selim Šaćirović
1
G254 Engleski jezik II

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

0
G255 Ekonomika turizma

04.04.2023.

u 14:00h

0
G256 Тurističko uređenje prostora

05.04.2023.

u 11:30h

0
G261 Menadžment turističke privrede

04.04.2023.

u 14:00h

0
G263 Тurističke agencije i turoperatori

05.04.2023.

u 13:30h

Ranko Dragović
2
G264 Тurističko-geografske regije sveta

05.04.2023.

u 12:30h

0
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

05.04.2023.

u 11:00h

0
G267 Nacionalna turistička geografija

05.04.2023.

u 10:45h

0
G268 Studijski istraživački rad

24.04.2023.

u 11:00h

Marija Bratić
1
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

04.04.2023.

u 14:00h

0
G273 Hotelijerstvo

03.04.2023.

u 10:00h

0
G277 Ruralna ekologija

07.04.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

04.04.2023.

u 14:00h

0
G280 Metodologija NIR-a

06.04.2023.

u 10:00h

0
G281 Ljudski resursi u turizmu

04.04.2023.

u 14:00h

0