APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

11.04.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
G251 Uvod u ekonomiju

10.04.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
1
G252 Osnove turizma

08.04.2024.

u 09:00h

Željko Anđelković
0
G254 Engleski jezik II

09.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
0
G261 Menadžment turističke privrede

10.04.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G263 Тurističke agencije i turoperatori

10.04.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

10.04.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G278 Тematsko kartiranje

08.04.2024.

u 11:00h

Ivan Filipović
0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

10.04.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G280 Metodologija NIR-a

11.04.2024.

u 09:00h

Mrđan Đokić
0