SEPTEMBARSKO-OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

24.09.2024.

u 10:00h

Milena Gocić
0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

24.09.2024.

u 09:00h

Milena Gocić
0
20.GOCIVI Geografija civilizacija

24.09.2024.

u 11:00h

Ranko Dragović
Milena Gocić
0