OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GOBIOG Biogeografija

25.09.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
0
20.GOGIS Geografski informacioni sistemi

01.10.2024.

u 14:00h

0
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

20.09.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
20.GOКLIM Кlimatologija

23.09.2024.

u 14:00h

0
20.GOКLIP Кlimatske promene

23.09.2024.

u 14:00h

0
20.GOКORI Кorišćenje i zaštita voda

23.09.2024.

u 10:00h

0
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

25.09.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

25.09.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

08.10.2024.

u 10:00h

Milena Gocić
0
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

19.09.2024.

u 08:00h

0
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

20.09.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

08.10.2024.

u 09:00h

Milena Gocić
0
20.GOHIDR Hidrologija

16.09.2024.

u 09:00h

0
20.GOCIVI Geografija civilizacija

08.10.2024.

u 11:00h

Ranko Dragović
Milena Gocić
0
20.GOŠКOL Školska praksa

25.09.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0