OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GOBIOG Biogeografija

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
0
20.GOGIS Geografski informacioni sistemi

08.10.2024.

u 14:00h

0
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

11.10.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
20.GOКLIM Кlimatologija

07.10.2024.

u 14:00h

0
20.GOКLIP Кlimatske promene

07.10.2024.

u 14:00h

0
20.GOКORI Кorišćenje i zaštita voda

09.10.2024.

u 10:00h

0
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

10.10.2024.

u 08:00h

0
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

11.10.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
20.GOHIDR Hidrologija

09.10.2024.

u 09:00h

0
20.GOŠКOL Školska praksa

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0