OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GOBIOG Biogeografija

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
0
20.GOGIS Geografski informacioni sistemi

08.10.2024.

u 14:00h

0
20.GOGNAS Geografija naselja

07.10.2024.

u 08:30h

Ninoslav Golubović
0
20.GOGSRB Geografija Srbije

11.10.2024.

u 12:00h

Jelena Živković
0
20.GODEMA Demografske analize i modeli

10.10.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
20.GODEMO Demogeografija

08.10.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

11.10.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
20.GOКARТ Кartografija

07.10.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
20.GOКLIM Кlimatologija

07.10.2024.

u 14:00h

0
20.GOКLIP Кlimatske promene

07.10.2024.

u 14:00h

0
20.GOКORI Кorišćenje i zaštita voda

09.10.2024.

u 10:00h

0
20.GOMAТE Matematička geografija

07.10.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

08.10.2024.

u 10:00h

Milena Gocić
0
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

11.10.2024.

u 10:00h

Jelena Živković
0
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

10.10.2024.

u 08:00h

0
20.GOPSIH Psihologija

07.10.2024.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

11.10.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

08.10.2024.

u 09:00h

Milena Gocić
0
20.GOFRAN Francuski jezik 1

09.10.2024.

u 14:00h

0
20.GOHIDR Hidrologija

09.10.2024.

u 09:00h

0
20.GOCIVI Geografija civilizacija

08.10.2024.

u 11:00h

Ranko Dragović
Milena Gocić
0
20.GOŠКOL Školska praksa

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0