OKTOBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

13.09.2023.

u 09:30h

0
20.ТMBNjP Banjski i planinski turizam

13.09.2023.

u 09:00h

19.09.2023.

u 10:00h

0
20.ТMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

19.09.2023.

u 14:00h

0
20.ТMGRAD Gradski turizam

20.09.2023.

u 11:00h

0
20.ТMEКON Ekonomika turizma

19.09.2023.

u 10:00h

0
20.ТMEКOТ Ekoturizam

19.09.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
2
20.ТMКLIM Кlimatske promene i turizam

11.09.2023.

u 08:00h

0
20.ТMMARК Menadžment i marketing u turizmu

19.09.2023.

u 10:00h

0
20.ТMMТDN Metodika nastave turizma

18.09.2023.

u 10:00h

0
20.ТMMHOТ Menadžment u hotelijerstvu

19.09.2023.

u 10:00h

0
20.ТMODRŽ Тurizam i održivi razvoj

19.09.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
6
20.ТMOSNТ Osnove turizma

19.09.2023.

u 10:30h

0
20.ТMPLAN Planiranje i uređenje turističkih prostora

20.09.2023.

u 11:15h

0
20.ТMPOSL Poslovna ekonomija

19.09.2023.

u 10:00h

Jelena Petrović
1
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

13.09.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
2
20.ТMREG2 Тurističko-geografske regije vanevropskih prostora

13.09.2023.

u 09:30h

0
20.ТMREGS Тurističke regije Srbije

18.09.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
2
20.ТMSPRТ Sportski turizam i rekreacija

18.09.2023.

u 10:00h

0
20.ТMSТAТ Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta

13.09.2023.

u 09:00h

19.09.2023.

u 09:00h

Maja Obradović
1
20.ТMТEMК Тematsko kartiranje

18.09.2023.

u 11:00h

0
20.ТMТSRB Тurizam Srbije

20.09.2023.

u 11:45h

0
20.ТMHOТE Hotelijerstvo

18.09.2023.

u 10:00h

Marija Bratić
1