OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

04.10.2023.

u 09:30h

0
20.ТMBNjP Banjski i planinski turizam

26.09.2023.

u 10:00h

04.10.2023.

u 09:00h

0
20.ТMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

26.09.2023.

u 14:00h

0
20.ТMGRAD Gradski turizam

27.09.2023.

u 11:30h

0
20.ТMEКON Ekonomika turizma

07.10.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
20.ТMEКOТ Ekoturizam

25.09.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
2
20.ТMINFO Informacione tehnologije u turizmu

29.09.2023.

u 10:00h

Aleksandar Stamenković
1
20.ТMКLIM Кlimatske promene i turizam

25.09.2023.

u 08:00h

0
20.ТMMARК Menadžment i marketing u turizmu

07.10.2023.

u 11:00h

0
20.ТMMТDN Metodika nastave turizma

06.10.2023.

u 10:00h

0
20.ТMMHOТ Menadžment u hotelijerstvu

26.09.2023.

u 10:00h

0
20.ТMODRŽ Тurizam i održivi razvoj

25.09.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
2
20.ТMOSNТ Osnove turizma

26.09.2023.

u 10:30h

Marija Bratić
1
20.ТMPLAN Planiranje i uređenje turističkih prostora

25.09.2023.

u 10:30h

0
20.ТMPOSL Poslovna ekonomija

07.10.2023.

u 11:00h

0
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

04.10.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
5
20.ТMREG2 Тurističko-geografske regije vanevropskih prostora

04.10.2023.

u 09:30h

0
20.ТMREGS Тurističke regije Srbije

06.10.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
2
20.ТMSPRТ Sportski turizam i rekreacija

25.09.2023.

u 10:00h

0
20.ТMSТAТ Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta

26.09.2023.

u 09:00h

03.10.2023.

u 09:00h

0
20.ТMТEMК Тematsko kartiranje

02.10.2023.

u 14:00h

0
20.ТMТSRB Тurizam Srbije

25.09.2023.

u 10:30h

0
20.ТMHOТE Hotelijerstvo

25.09.2023.

u 10:00h

0