MARTOVSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-SIR2 Studijski istraživački rad 2

10.03.2023.

u 12:00h

Jelena Ignjatović
1