OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
7546 Aproksimativno rasuđivanje

07.10.2024.

u 09:00h

10.10.2024.

u 18:00h

0
I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija

09.10.2024.

u 09:00h

11.10.2024.

u 09:00h

Marko Milošević
0
I-RS-MR Master rad

11.10.2024.

u 12:00h

11.10.2024.

u 12:00h

0
I-RS-SIR1 Studijski istraživački rad 1

11.10.2024.

u 12:00h

11.10.2024.

u 12:00h

0
I-RS-SP Stručna/školska praksa

10.10.2024.

u 08:00h

10.10.2024.

u 08:00h

0
I-SIR2 Studijski istraživački rad 2

11.10.2024.

u 12:00h

11.10.2024.

u 12:00h

0
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

07.10.2024.

u 08:00h

10.10.2024.

u 08:00h

Marko Petković
0
IM-RS-12 Dizajn softvera

07.10.2024.

u 11:00h

10.10.2024.

u 11:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-13 Baze podataka

07.10.2024.

u 15:00h

10.10.2024.

u 15:00h

Milan Тasić
0
IM-RS-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

08.10.2024.

u 12:00h

11.10.2024.

u 12:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

09.10.2024.

u 08:00h

11.10.2024.

u 18:00h

Ivan Stanković
0
IM-RS-31 Računarska inteligencija

07.10.2024.

u 12:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Aleksandar Тrokicić
0
IM-RS-I11 Metodika programiranja

08.10.2024.

u 09:00h

08.10.2024.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

08.10.2024.

u 12:00h

10.10.2024.

u 15:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I13 Matematička logika

08.10.2024.

u 08:00h

11.10.2024.

u 08:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja

08.10.2024.

u 09:00h

08.10.2024.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

09.10.2024.

u 13:00h

11.10.2024.

u 13:00h

Marko Miladinović
0
IM-RS-I23 Тestiranje i metrika softvera

07.10.2024.

u 08:00h

10.10.2024.

u 08:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

07.10.2024.

u 11:00h

10.10.2024.

u 11:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-RS-I32 Кombinatorika i teorija grafova

07.10.2024.

u 14:00h

10.10.2024.

u 14:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-I33 Računarska grafika 1

07.10.2024.

u 12:00h

07.10.2024.

u 12:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I41 Statistički softver

08.10.2024.

u 14:00h

11.10.2024.

u 14:00h

Miodrag Đorđević
0
IM-RS-I42 Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

08.10.2024.

u 12:00h

10.10.2024.

u 12:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

08.10.2024.

u 18:00h

10.10.2024.

u 18:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I44 Digitalno procesiranje signala

08.10.2024.

u 18:00h

11.10.2024.

u 18:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje

08.10.2024.

u 15:00h

11.10.2024.

u 15:00h

Ivan Stanimirović
0
IM-RS-I52 Кompleksne mreže

07.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IM-RS-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

09.10.2024.

u 15:00h

11.10.2024.

u 15:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I54 Duboke neuronske mreže

09.10.2024.

u 09:00h

11.10.2024.

u 17:00h

Branimir Тodorović
0
IM-RS-I55 Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

07.10.2024.

u 12:00h

10.10.2024.

u 12:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I56 Paralelno i distribuirano mašinsko učenje

07.10.2024.

u 12:00h

10.10.2024.

u 12:00h

Branimir Тodorović
0
IM-RS-I62 Didaktičke inovacije

09.10.2024.

u 12:00h

09.10.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

07.10.2024.

u 12:00h

10.10.2024.

u 12:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

07.10.2024.

u 12:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Aleksandar Тrokicić
0
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

07.10.2024.

u 18:00h

09.10.2024.

u 18:00h

Ivan Stanković
0
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

08.10.2024.

u 12:00h

10.10.2024.

u 12:00h

Zorana Jančić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

09.10.2024.

u 12:00h

11.10.2024.

u 12:00h

Nebojša Dinčić
0
M602 Multivarijaciona analiza

08.10.2024.

u 09:00h

11.10.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0