Studijski programi akreditovani 2008. godine

Osnovne akademske studije

Matematika

Master akademske studije

Matematika Primenjena matematika

Doktorske akademske studije

Matematika PHD School of Mathematics/Doktorska škola matematike