Dr Velimir Ilić

Naučni saradnik
Departman za računarske nauke

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
I227 Metodika elektronskog učenja master akademske studije, Informatika
predavanja
I361 Inteligentna obrada teksta (Text Mining) doktorske akademske studije, Informatika (Računarske nauke)
predavanja
IM-UI-21 Тeorija algoritama, automata i jezika master akademske studije, Računarske nauke 2014
vežbe
IM-RS-I13 Matematička logika master akademske studije, Računarske nauke 2014
vežbe
IM-UI-I13 Matematička logika master akademske studije, Računarske nauke 2014
vežbe
I361 Inteligentna obrada teksta doktorske akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju master akademske studije, Računarske nauke 2014
vežbe
IM-RS-I44 Digitalno procesiranje signala master akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
IM-UI-I43 Digitalno procesiranje signala master akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
IM-RS-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja master akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
IM-UI-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja master akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
20.IMI12 Probabilistički grafički modeli master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI12 Probabilistički grafički modeli master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI12 Probabilistički grafički modeli master akademske studije, Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
predavanja
20.IDI34 Inteligentna obrada teksta doktorske akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
M2.M1407 Vizuelno programiranje master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
20.IMRS31 Тeorija algoritama, automata i jezika master akademske studije, Računarske nauke 2021
vežbe
20.IMI28 Matematička logika master akademske studije, Računarske nauke 2021
vežbe
20.IMI30 Sistemi zasnovani na znanju master akademske studije, Računarske nauke 2021
vežbe
20.IMI33 Obrada prirodnih jezika master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI34 Digitalna obrada signala master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMRS31 Тeorija algoritama, automata i jezika master akademske studije, Računarske nauke 2021
vežbe
20.IMI28 Matematička logika master akademske studije, Računarske nauke 2021
vežbe
20.IMI30 Sistemi zasnovani na znanju master akademske studije, Računarske nauke 2021
vežbe
20.IMI33 Obrada prirodnih jezika master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI34 Digitalna obrada signala master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI28 Matematička logika master akademske studije, Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
vežbe
20.IMI30 Sistemi zasnovani na znanju master akademske studije, Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
vežbe
20.IMI33 Obrada prirodnih jezika master akademske studije, Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
predavanja
20.IMI34 Digitalna obrada signala master akademske studije, Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
predavanja