Dr Dragan M. Đorđević

Redovni profesor
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
3015 Viši kurs neorganske hemije osnovne studije, Hemija
vežbe
HO-101 Opšta hemija osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
HO-129 Zaštita i sigurnost u hemijskoj laboratoriji osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
HO-125 Osnovne metode i tehnike karakterizacije neorganskih jedinjenja osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom osnovne akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-117 Zaštita i sigurnost u hemijskoj laboratoriji osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H-107 Osnovi hemijske veze osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H-110 Hemija kompleksnih jedinjenja prelaznih metala osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H-128 Osnovne metode i tehnike karakterizacije neorganskih jedinjenja osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H-203 Viši kurs metoda i tehnika karakterizacije neorganskih jedinjenja master akademske studije, Primenjena hemija
predavanja
H-232 Neorganska hemija životne sredine master akademske studije, Primenjena hemija
predavanja
H-220 Prehrambena neorganska hemija master akademske studije, Primenjena hemija
predavanja
H-203A Viši kurs metoda i tehnika karakterizacije neorganskih jedinjenja master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
H-234 Odabrana poglavlja neorganske hemije master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
H-238 Školski ogledi u nastavi hemije 1 master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
H-202-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
vežbe
H-210-B Тeorijska neorganska hemija master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
vežbe
H-211-B Neorganska hemija 2 master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
vežbe
H-217-B Školski ogledi u neorganskoj hemiji master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
vežbe
laboratorijske vežbe
H-241-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
vežbe
laboratorijske vežbe
H-255-B Hemija metala u životnoj sredini master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
vežbe
laboratorijske vežbe
H-270-B Geohemija master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
vežbe
laboratorijske vežbe
H-255-B Hemija metala u životnoj sredini master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
vežbe
4018 Neorganska i analitička hemija osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
osnovne studije, Diplomirani biolog
laboratorijske vežbe
BOB101 Opšta i neorganska hemija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO101 Opšta i neorganska hemija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO101 Opšta i neorganska hemija osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
G138 Geohemija osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
vežbe
H-300 Moderne metode i tehnike karakterizacije neorganskih jedinjenja doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-301 Odabrana poglavlja geohemije i kosmohemije doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-302 Odabrana poglavlja fizičke neorganske hemije doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-327 Odabrana poglavlja hidrogeohemije doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-300-B Odabrana poglavlja tehnika i metoda karakterizacije neorganskih jedinjenja doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-311-B Odabrana poglavlja geohemije doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-321-B Odabrana poglavlja neorganske hemije doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-322-B Odabrana poglavlja teorijske hemije doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja