Dr Svetlana M. Тošić

Docent
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BOB302 Fiziologija biljaka osnovne akademske studije, Biologija
vežbe
BOB304 Laboratorijska praksa osnovne akademske studije, Biologija
vežbe
BIZ306 Osnovi molekularne biologije osnovne akademske studije, Biologija
vežbe
BIO302 Fiziologija biljaka osnovne akademske studije, Biologija
vežbe
laboratorijske vežbe
BIO308 Molekularna biologija osnovne akademske studije, Biologija
vežbe
BIOI11 Istorija i filozofija biologije osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO302 Fiziologija biljaka osnovne akademske studije, Biologija 2014
vežbe
laboratorijske vežbe
BIO306 Molekularna biologija osnovne akademske studije, Biologija 2014
vežbe
BIOI12 Istorija i filozofija biologije osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIOI32 Кultura biljnih tkiva master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
master akademske studije, Biologija
vežbe
BIODI21 Fiziologija stresa kod biljaka master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
vežbe
BIODI25 Кultura biljnih ćelija master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
vežbe
BDI204 Fiziologija rastenja i razvića biljaka doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI307 Ugrožene i endemične vrste biljaka u kulturi in vitro doktorske akademske studije, Biologija
predavanja