Dr Nataša Joković

Vanredni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BOB202 Biohemija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO202 Biohemija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOI11 Istorija i filozofija biologije osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOI41 Mikrobiologija hrane osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO203 Biohemija osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIOI12 Istorija i filozofija biologije osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIO405 Osnovi biotehnologije master akademske studije, Biologija
predavanja
vežbe
BIODI14 Mikrobiološki praktikum master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
vežbe
BIODI31 Biotehnologija master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BDI206 Mikroorganizmi u biotehnologiji doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI304 Molekularna genetika mikroorganizama doktorske akademske studije, Biologija
predavanja