Milena S. Aleksić

Istraživač pripravnik
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-132 Matematička statistika osnovne akademske studije, Matematika
vežbe
M301 Matematička statistika osnovne akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M163 Statističko modeliranje osnovne akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M602 Multivarijaciona analiza master akademske studije, Matematika 2014
master akademske studije, Računarske nauke 2014
vežbe
M603 Statistički softver master akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M606 Vremenski nizovi master akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata master akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M662 Regresiona analiza u finansijama master akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M666 Ekonometrija master akademske studije, Matematika 2014
vežbe
IO-I43 Matematička statistika osnovne akademske studije, Računarske nauke 2014
vežbe