Milena S. Aleksić

Istraživač pripravnik
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-132 Matematička statistika osnovne akademske studije, Matematika
vežbe
M301 Matematička statistika osnovne akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M603 Statistički softver master akademske studije, Matematika 2014
vežbe
G141 Poslovna statistika osnovne akademske studije, Geografija 2014
vežbe