Dr Кatarina S. Đorđević

Docent
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-113 Тeorija brojeva i polinoma osnovne akademske studije, Matematika
vežbe
M-125 Matematička analiza 4 osnovne akademske studije, Matematika
vežbe
M-135 Uvod u diferencijalne jednačine osnovne akademske studije, Matematika
vežbe
M-211 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi master akademske studije, Matematika
vežbe
M-249Fin P-9 Odabrana poglavlja iz parcijalnih diferencijalnih jednačina master akademske studije, Primenjena matematika
vežbe
M-253Fiz P-18 Nelinearna dinamika master akademske studije, Primenjena matematika
vežbe
M-01 Matematika 1 osnovne akademske studije, Fizika
vežbe