Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ИР

ПРВА ГОДИНА

1

XX.HMATC

Математика

1

АО

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

2

XX.HFIZC

Физика

1

АО

3.00

0.00

1.00

0.00

0.0

6.00

3

XX.H100C

Општа хемија

1

ТМ

5.00

2.00

2.00

0.00

0.0

9.00

4

XX.H101C

Израчунавања у хемији

1

ТМ

1.00

1.00

0.00

0.00

0.0

3.00

5

XX.OHEIB1

Изборни блок 1 (бира се 1 од 2)

1

2.00

1.00

0.00

0.00

0.0

4.00

XX.H102C

Примена софтвера у хемији

1

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

00.ENGA2

Енглески језик А2

1

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

14.00

7.00

3.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

24.00

29.00

Укупно часова наставе у блоку

24.00

6

XX.H103C

Основе неорганске хемије

2

НС

4.00

1.00

1.00

0.00

0.0

7.00

7

XX.H104C

Аналитичка хемија 1

2

СА

4.00

0.00

4.00

0.00

0.0

9.00

8

XX.H105C

Органска хемија 1

2

НС

4.00

1.00

0.00

0.00

0.0

7.00

9

XX.H106C

Експериментална органска хемија

2

СА

1.00

0.00

4.00

0.00

0.0

4.00

10

XX.OHEIB2

Изборни блок 2 (бира се 1 од 2)

2

2.00

1.00

0.00

0.00

0.0

4.00

XX.H107C

Историја хемије

2

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

00.ENGB1

Енглески језик Б1

2

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

15.00

3.00

9.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

27.00

31.00

Укупно часова наставе у блоку

27.00

Укупно часова по виду наставе у години

29.00

10.00

12.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

51.00

60.00

Укупно часова наставе у години

51.00

ДРУГА ГОДИНА

11

XX.H108C

Аналитичка хемија 2

3

СА

2.00

0.00

6.00

0.00

0.0

7.00

12

XX.H109C

Физичка хемија 1

3

СА

2.00

0.00

2.00

0.00

0.0

6.00

13

XX.H110C

Органска хемија 2

3

НС

4.00

1.00

0.00

0.00

0.0

8.00

14

XX.OHEIB3

Изборни блок 3 (бира се 1 од 2)

3

2.00

1.00

0.00

0.00

0.0

4.00

XX.H111C

Обрада резултата у хемији

3

ТМ

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

XX.H112C

Номенклатура органских једињења

3

ТМ

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

15

XX.OHEIB4

Изборни блок 4 (бира се 1 од 2)

3

2.00

0.00

1.00

0.00

0.0

4.00

XX.H113C

Теорија хемијске везе

3

ТМ

2.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

XX.H114C

Семимикро квалитативна аналитичка хемија

3

ТМ

2.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

2.00

9.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

23.00

29.00

Укупно часова наставе у блоку

23.00

16

XX.H115C

Аналитичка хемија 3

4

СА

2.00

0.00

5.00

0.00

0.0

7.00

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ИР

17

XX.H116C

Физичка хемија 2

4

СА

3.00

0.00

2.00

0.00

0.0

6.00

18

XX.H117C

Препаративна органска хемија

4

СА

1.00

0.00

4.00

0.00

0.0

4.00

19

XX.H118C

Хемија прелазних метала са координационом хемијом

4

НС

3.00

1.00

0.00

0.00

0.0

6.00

20

XX.OHEIB5

Изборни блок 5 (бира се 1 од 2)

4

2.00

0.00

0.00

0.00

0.0

4.00

XX.H119C

Физичка хемија површина

4

ТМ

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

XX.H120C

Хемија чула

4

ТМ

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

21

XX.OHEIB6

Изборни блок 6 (бира се 1 од 2)

4

2.00

0.00

1.00

0.00

0.0

4.00

XX.H121C

Минералогија са кристалографијом

4

ТМ

2.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

XX.H122C

Методе одвајања у хемији 1

4

ТМ

2.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

13.00

1.00

12.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

26.00

31.00

Укупно часова наставе у блоку

26.00

Укупно часова по виду наставе у години

25.00

3.00

21.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

49.00

60.00

Укупно часова наставе у години

49.00

ТРЕЋА ГОДИНА

22

XX.H123C

Хемија природних производа

5

НС

3.00

0.00

4.00

0.00

0.0

7.00

23

XX.H124C

Основе индустријске хемије

5

СА

4.00

0.00

2.00

0.00

0.0

7.00

24

XX.H125C

Стручна пракса 1

5

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

2.0

1.00

25

XX.H126C

Физичка хемија 3

5

НС

3.00

0.00

2.00

0.00

0.0

7.00

26

XX.OHEIB7

Изборни блок 7 (бира се 1 од 2)

5

1.00

0.00

2.00

0.00

0.0

4.00

XX.H127C

Одабрана поглавља волуметије

5

СА

1.00

0.00

2.00

0.00

0.00

4.00

XX.H128C

Хемија хране

5

СА

1.00

0.00

2.00

0.00

0.00

4.00

27

XX.OHEIB8

Изборни блок 8 (бира се 1 од 2)

5

2.00

0.00

1.00

0.00

0.0

4.00

XX.H129C

Основе технологије материјала

5

ТМ

2.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

XX.H130C

Бионеорганска хемија

5

ТМ

2.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

13.00

0.00

11.00

0.00

2.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

24.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

26.00

28

XX.H131C

Инструменталне методе у органској хемији

6

НС

4.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

29

XX.H132C

Биохемија

6

НС

3.00

0.00

2.00

0.00

0.0

6.00

30

XX.H133C

Основе хемије животне средине

6

НС

2.00

0.00

1.00

0.00

0.0

4.00

31

XX.H134C

Инструментална аналитичка хемија

6

НС

4.00

0.00

3.00

0.00

0.0

7.00

32

XX.H137C

Стручна пракса 2

6

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

4.0

2.00

33

XX.OHEIB9

Изборни блок 9 (бира се 1 од 2)

6

2.00

0.00

1.00

0.00

0.0

4.00

XX.H135C

Корозија и заштита метала

6

АО

2.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

XX.H136C

Органска хемија у појавама око нас

6

АО

2.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

15.00

3.00

7.00

0.00

4.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

25.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

29.00

Укупно часова по виду наставе у години

28.00

3.00

18.00

0.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

49.00

60.00

Укупно часова наставе у години

55.00