Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

ХМАТЦ

Математика

1

6

7

2.

ХФИЗЦ

Физика

1

4

6

3.

Х100Ц

Општа хемија

1

9

9

4.

Х101Ц

Израчунавања у хемији

1

2

3

5.

ХЕН1Ц/Х102Ц

Предмет изборног блока 1

1

3

4

6.

Х103Ц

Основе неорганске хемије

2

6

7

7.

Х104Ц

Аналитичка хемија 1

2

8

9

8.

Х105Ц

Органска хемија 1

2

5

7

9.

Х106Ц

Експериментална органска хемија

2

5

4

10.

ХЕН2Ц/Х107Ц

Предмет изборног блока 2

2

3

4

Укупно часова активне наставе

51

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

Х108Ц

Аналитичка хемија 2

3

8

7

12.

Х109Ц

Физичка хемија 1

3

4

6

13.

Х110Ц

Органска хемија 2

3

5

8

14.

Х111Ц/Х112Ц

Предмет изборног блока 3

3

3

4

15.

Х113Ц/Х114Ц

Предмет изборног блока 4

3

3

4

16.

Х115Ц

Аналитичка хемија 3

4

7

7

17.

Х116Ц

Физичка хемија 2

4

5

6

18.

Х117Ц

Препаративна органска хемија

4

5

4

19.

Х118Ц

Хемија прелазних метала са координационом хемијом

4

4

6

20.

Х119Ц/Х120Ц

Предмет изборног блока 5

4

2

4

21.

Х121Ц/Х122Ц

Предмет изборног блока 6

4

3

4

Укупно часова активне наставе

49

60

Укупно ЕСПБ

120

ТРЕЋА ГОДИНА

22.

Х123Ц

Хемија природних производа

5

7

7

23.

Х124Ц

Основе индустријске хемије

5

6

7

24.

Х125Ц

Стручна пракса 1

5

0

1

25.

Х126Ц

Физичка хемија 3

5

5

7

26.

Х127Ц/Х128Ц

Предмет изборног блока 7

5

3

4

27.

Х129Ц/Х130Ц

Предмет изборног блока 8

5

3

4

28.

Х131Ц

Инструменталне методе у органској хемији

6

7

7

29.

Х132Ц

Биохемија

6

5

6

30.

Х133Ц

Основе хемије животне средине

6

3

4

31.

Х134Ц

Инструментална аналитичка хемија

6

7

7

32.

Х135Ц/Х136Ц

Предмет изборног блока 9

6

3

4

33.

Х137Ц

Стручна пракса 2

6

0

2

Укупно часова активне наставе

49

60

 

 

 

Укупно ЕСПБ

180