13.12.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-013/021Набавка мрежне опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 30.11.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-012/021Набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 19.11.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-10/021Набавка лабораторијске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 01.11.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-09/021Набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 25.10.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-011/021Набавка хемикалија за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 03.09.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-08/021Набавка лабораторијског материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 06.09.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-07/021Набавка хемикалија за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 02.07.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-05/021Набавка хемикалија за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 11.06.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-06/021Набавка лабораторијског материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 11.05.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-04/021 – Nabavka канцеларијског материјалаза потребе Природно-математичког факултета у Нишу 03.04.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-03/021 – Набавка беспилотне летелице (дрона) и додатне камере са обуком руковаоца за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 05.03.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПД-02/021 –Ннабавка електричне енергије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 05.03.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПД-01/021 –Набавка горива за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 19.06.2020 – ЈАВНА НАБАВКА ВД-01/020 – Сукцесивна набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 26.05.2020. – ЈАВНА НАБАВКА МД-07/020 Сукцесивна набавка лабораторијског материјала за потребе вежби и истраживања Департмана за хемију и биологију Природно-математичког факултета у Нишу. 26.05.2020. – ЈАВНА НАБАВКА МД-06/020 –Сукцесивна набавка хемикалија за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 21.04.2020. – ЈАВНА НАБАВКА МД-05/020 – Набавка канцеларијског материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 21.04.2020. – ЈАВНА НАБАВКА МД-04/020 – Набавка средства за хигијену и производа за репрезентацију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 17.03.2020. – ЈАВНА НАБАВКА МД-03/020 – Набавка електроматеријала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 04.03.2020. – ЈАВНА НАБАВКА МД-02/020 – Набавка електричне енергије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 29.01.2020. – ЈАВНА НАБАВКА МД-01/020 – Набавка горива за потребе Природно-математичког факултета у Нишу
13.12.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-13/019 – Набавка течних гасова за потребе Природно-математичког факултета у Нишу– Набавка 12.12.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-14/019 – Набавка складишног контејнера за потребе Департмана за хемију Природно-математичког факултета у Нишу 10.12.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-12/019 – Набавка лабораторијске опреме за потребе Департмана за физику Природно-математичког факултета у Нишу
02.12.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-11/019 – Набавка лабораторијског намештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 27.11.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-10/019 – Набавка лабораторијске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 30.10.2019. – ЈАВНА НАБАВКА ВД-02/019 – Набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 28.10.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-09/019 – Набавка електричне енергије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 27.09.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-08/019 – Сукцесивна набавка хемикалија 2 за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 11.06.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-07/019 – Сукцесивна набавка лабораторијског материјала за потребе Департмана за хемију и биологију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу. 11.06.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-06/019 – Сукцесивна набавка хемикалија за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

09.05.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-05/019 – Сукцесивна набавка производа за одржавање хигијене за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

09.05.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-05/019 – Сукцесивна набавка производа за одржавање хигијене за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

03.05.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-04/019 – Сукцесивна набавка производа за репрезентацију и производа животињског порекла и хортиколтуре за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

25.04.2019. – ЈАВНА НАБАВКА ВД-01/019 – Сукцесивна набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

16.04.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-03/019 – Сукцесивна набавка канцеларијског материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

15.04.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-02/019 – Набавка намештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

21.03.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МД-01/019 – Сукцесивна набавка електроматеријала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

20.12.2018. – ЈАВНА НАБАВКА ВД-04/018 – Сукцесивна набавка графичких картица за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


14.12.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-17/018 – Сукцесивна набавка течних гасова за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


07.12.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-16/018 – Набавка вакуум упаривача за потребе Департмана за хемију Природно-математичког факултета у Нишу.


06.12.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-15/018 – Набавка активнемрежне опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


05.12.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-11/018 – Сукцесивна набавка хемикалија за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


03.12.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-14/018 – Количинска набавка лабораторијске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


29.11.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-12/018 – Сукцесивна набавка лабораторијског материјала за потребе вежби и истраживања Департмана за хемију и биологију Природно-математичког факултета у Нишу.


22.11.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-13/018 – Количинска набавка лабораторијске опреме за потребе департмана за физику Природно-математичког факултета у Нишу.


30.10.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-10/018 – Набавка електричне енергије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


23.10.2018. – ЈАВНА НАБАВКА ВД-03/018 – Сукцесивна набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


12.10.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-09/018 – Сукцесивна набавка канцеларијских фотеља за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


21.09.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-08/018 – Набавка намештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


06.06.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-03/018 – Сукцесивна набавка хемикалија за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


01.06.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-04/018 – Сукцесивна набавка лабораторијског материјала за потребе вежби и истраживања Департмана за хемију и биологију Природно-математичког факултета у Нишу.


14.05.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-07/018 – Количинска набавка лабораторијске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


04.05.2018. – ЈАВНА НАБАВКА ВД-02/018 – Сукцесивна набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


30.04.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-06/018 – Набавка намештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


30.04.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-05/018 – Сукцесивна набавка производа за одржавање хигијене за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


23.04.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-01/018 – Сукцесивна набавка канцеларијског материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


13.04.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МД-02/018 – Набавка производа за одржавање хигијене, производа за репрезентацију и производа животињског порекла и хортикултуре за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.


26.03.2018. – ЈАВНА НАБАВКА ВД-01/018 – Набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


07.12.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МД-11/017 – Набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


05.12.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МД-07/017 – Количинска набавка лабораторијске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


17.11.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МД-10/017 – Набавка лабораторијског намештаја за потребе Департмана за хемију Природно-математичког факултета у Нишу


15.11.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МД-08/017 – Набавка намештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


10.11.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МД-09/017 – Набавка активне мрежне опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


31.10.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МД-06/017 – Набавка електричне енергије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


03.10.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МД-05/017 – Сукцесивна набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


19.05.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МД-04/017 – Сукцесивна набавка лабораторијског материјала за потребе вежби и истраживања Департмана за хемију и биологију Природно-математичког факултета у Нишу.


19.05.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МД-03/017 – Сукцесивна набавка хемикалија за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


05.04.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МД-01/017 – Сукцесивна набавка канцеларијског материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


03.04.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МД-02/017 – Сукцесивна набавка производа за одржавање хигијене и производа за репрезентацију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

09.12.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МД-10/016 – Набавка опреме завидео надзор приземног дела зграде са услугом монтаже, подешавања и обуке за коришћење за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


07.12.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МД-09/016 – Набавка лабораторијске опреме за потребе Департмана за физику Природно-математичког факултета у Нишу


15.11.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МД-08/016 – Набавка лабораторијске опреме за потребе Департмана за хемију и биологију Природно-математичког факултета у Нишу


31.10.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МД-07/016 – Набавка електричне енергије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


18.10.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МД-06/016 – Набавка лабораторијске опреме за потребе Департмана за хемију и биологију


03.10.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МД –05/016 – сукцесивна набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


23.05.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МД –03/016 – сукцесивна набавка хемикалија за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


19.05.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МД –04/016 – сукцесивна набавка лабораторијског материјала за потребе вежби и истраживања Департмана за хемију и биологију Природно-математичког факултета у Нишу.


13.04.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МД 01/016 – сукцесивна набавка канцеларијског материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


12.04.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МД 02/016 – набавка производа за одржавање хигијене и производа за репрезентацију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


28.12.2015. – ЈАВНА НАБАВКА МД 07/015 – набавка активне мрежне опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


30.10.2015. – ЈАВНА НАБАВКА МД 06/015 – набавка електричне енергије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


29.10.2015. – ЈАВНА НАБАВКА МД 05/015 – сукцесивна набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


19.05.2015. – ЈАВНА НАБАВКА МД 04/015 – набавка лабораторијског материјала за потребе вежби истраживања Департмана за хемију и биологију Природно-математичког факултета у Нишу


18.05.2015. – ЈАВНА НАБАВКА МД 03/015 – набавка хемикалија за потребе Департмана за хемију и биологију Природно-математичког факултета у Нишу.


02.04.2015. – ЈАВНА НАБАВКА МД 02/015 – набавка материјала за одржавање хигијене и домаћинство за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


01.04.2015. – ЈАВНА НАБАВКА МД 01/015 – набавка канцеларијског материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


08.12.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МД 11/014 – набавка лабораторијске опреме за потребе Департмана за хемију Природно-математичког факултета у Нишу


02.12.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МД 10/014 – набавка лабораторијске опреме за потребе Департмана за физику Природно-математичког факултета у Нишу


01.12.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МД 08/014 – набавка намештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


14.11.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МД 10 – Адаптација и санација простора – дела приземља зграде ПМФ-а за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.


14.11.2014. – JAVNA NABAVKA MD 09/014 – Набавка електричне енергије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


28.10.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МД 02/014 – Набавка рачунарске и додатне опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


29.09.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МД 07/014 – Набавка астрономске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


01.09.2014. – ЈАВНА НАБАВКА ВД 01/014 – Набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


20.05.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МД 06/014 – Сукцесивна набавка лабораторијског материјала за потребе вежби и истраживања Департмана за хемију и биологију


14.05.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МД 05/014 – Сукцесивна набавка хемикалија за потребе Департмана за хемију и биологију


13.05.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МД 04/014 – Набавка електро, водоводно-канализационог материјала, вијачне робе и металне галантерије


29.04.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МД 03/014 – Набавка канцеларијског материјала


15.04.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МД 02/014 – Набавка материјала за одржавање хигијене и домаћинство


26.03.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МД 01/014 – Набавка лабораторијског материјала и опреме (НИС-ова Лабораторија знања)


06.11.2013. – ЈАВНА НАБАВКА МД 09/013 – Набавка рачунарске и додатне опреме

03.09.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПУ-05/021 – Набавка услуга осигурања студената

05.07.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПУ-04/021 – Набавка услуга мобилне и фиксне телефоније за потребе Природно-математичког факултета

14.05.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПУ-03/021 Набавка услуге уплате добровољног пензијског доприноса у добровољни пензиони фонд за запослене на Природно-математичком факултету

16.04.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПУ-02/021 Набавка услуге израде пројектног задатка за израду техничке документације за реконструкцију и адаптацију галеријског простора – галерије испред амфитеатра на Природно-математичком факултету

13.04.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПУ-01/021 НАБАВКА УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

16.06.2020. – ЈАВНА НАБАВКА МУ-03/020 – Набавка услуге осигурање студената за школску 2020/21. годину за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

18.03.2020. – ЈАВНА НАБАВКА МУ-02/020 – Набавка услуге хотелског смештаја у Нишу за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

06.03.2020. – ЈАВНА НАБАВКА МУ-01/020 – Уплата добровољног пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд за запослене за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


29.11.2019. –ЈАВНА НАБАВКА МУ 07/019 – Набавка услуга штампања промотивног материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

28.11.2019. –ЈАВНА НАБАВКА МУ 06/019 – Набавка услуге штампањана основу узорака за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

26.11.2019. –ЈАВНА НАБАВКА МУ 05/019 – Набавка угоститељских услуга за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

29.10.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 04/019 – Набавка услуга посредовања при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

12.06.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 02/019 – Набавка услуга мобилне и фиксне телефоније за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

10.06.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 03/019 – Набавка услуга сервисирања и одржавања лабораторијског инструмента за потребе Департмана за хемију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

07.05.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 01/019 – Набавка услуга хотелског смештаја у Нишу за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

26.11.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 04/018 – Набавка услуга штампања на основу узорка за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

01.11.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 03/018 – Набавка услуга посредовања при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја


07.05.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 02/018 – Набавка услуга хотелског смештаја у Нишу за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


30.04.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 01/018 – Набавка услуга штампања на основу узорака за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


13.12.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 04/017 – Набавка услуга штампања на основу узорака за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


25.09.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 03/017 – набавка услуга посредовања при куповини авио и других путних карата и резервацији
хотелског смештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


08.05.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 02/017 – набавка услуга хотелског смештаја у Нишу за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


02.03.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 01/017 – набавка услуга штампања на основу узорака за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

27.09.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 02/016 – набавка услуга посредовања при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја
за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


22.04.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 01/016 – набавка услуга хотелског сместаја у Нишу за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


03.02.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 02/015 – набавка услуга посредовања туристичких агенција при куповини авио карата, аутобуских и других путних карата, групног превоза и резервација хотелског смештаја ван седишта наручиоца


15.12.2015. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 03/015 – услуга штампања на основу узорака за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


11.06.2015. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 01/015 – услуга штампања на основу узорака за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


24.09.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 01/014 – Набавка штампаног материјала на основу узорака за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


27.12.2013. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 06/013 – Набавка хотелских услуга у Врњачкој Бањи за потребе одржавања међународних научних скупова XIII Serbian Mathematical Congress 2014 i XVIII Geometrical Seminar 2014 Природно-математичког факултета у Нишу


24.12.2013. – ЈАВНА НАБАВКА МУ 05/013 – Набавка штампаног материјала на основу узорака

05.11.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПР-01/021 – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАХАНТСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ОРГАНСКУ АНАЛИЗУ И СИНТЕЗУ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

12.12.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МР 03/19 – Набавка радова на адаптацији лабораторије за органску хемију и биохемију на Природно-математичком факултету у Нишу.

06.06.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МР 02/19 – Набавка радова санацији кровне терасе за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

15.04.2019. – ЈАВНА НАБАВКА МР 01/19 – Набавка радова за поплочавање дворишта за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

02.10.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МР 04/18 – Набавка радова на санацији равног крова и постављање гранитне керамике потребе Природно-математичког факултета у Нишу.


05.07.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МР 03/18 – набавка радова на санацији крова потребе Природно-математичког факултета у Нишу


28.05.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МР 02/18 – набавка радова на постављању подних облога за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


22.03.2018. – ЈАВНА НАБАВКА МР 01/18 – набавка радова на постављању подних облога за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


10.10.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МР 02/17 – набавка столарских радова и уградња столарије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


04.05.2017. – ЈАВНА НАБАВКА МР 01/17 – набавка столарско-браварских и молерско-фарбарских радова за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

08.11.2016. – ЈАВНА НАБАВКА МР 01/16 – радови на адаптацији санитарних чворова за потребе Природно-математичког факултета у Нишу


14.07.2014. – ЈАВНА НАБАВКА МР 01/014 – Замена постојећих подних облога са набавком и уградњом ламината за потребе Департмана за физику

16.12.2021 – Набавка услуга штампе за потребе Природно-математичког факултета у Нишу. 16.12.2021 – Набавка поклон ваучера за куповину новогодишњих пакетића за децу запослених на Природно-математичком факултету у Нишу 15.12.2021 – Набавка намештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 14.12.2021 – Набавка материјала за узорковање земљишта за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 02.12.2021 – Набавка фрижидера и микроталасне пећнице за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 05.11.2021 – Набавка микроталасне пећнице за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 05.11.2021 – Набавка спектралних цеви за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 03.11.2021 – Набавка батерије за дрон за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 26.10.2021 – Набавка фрижидера и блендера за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 13.10.2021 – Набавка лабораторијског материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 20.09.2021 – Набавка фрижидера за потребе Природно-математичког факултета у Нишу. 14.07.2021 – Набавка услуга сервисирања и монтаже клима уређаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу. 14.07.2021 – Сукцесивна набавка клима уређаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 02.07.2021 – Набавке металних ормана за потребе Природно-математичког факултета у Нишу. 01.07.2021 – Поновљени поступак набавке услуга на уредјењу зелених поврсина за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 22.06.2021 – Набавка услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 22.06.2021 – Набавка услуга на уредјењу зелених поврсина за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 11.06.2021 – Набавка намештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 04.06.2021 – Набавка хотелских услуга за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 04.06.2021 – Набавка услуге сервисирања лифта за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 31.05.2021 – Набавка услуге испитивања услова радне околине за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 31.05.2021 – Набавка средстава за хигијену за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 06.05.2021 – Набавка производа за репрезентацију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 14.04.2021 – Набавка боје и лакова за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 14.04.2021 – Набавка вијачне робе и металне галантерије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 30.03.2021 – Набавка електроматеријала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 30.03.2021 – Набавка водоводног материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 26.03.2021 – Сукцесивна набавка таблета и графичких табли 30/2021 за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 26.03.2021 – Набавка угоститељских услуга 09/2021 за потребе Природно-математицког факултета у Нишу 26.03.2021 – Набавка услуге периодичног прегледа уређаја за гашење позара, испитивање хидраната, мерење громобранске инсталације, основна обука и контрола знања запослених из обласити зоп-а за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 18.12.2020. – Набавка поклон ваучера за куповину новогодишњих пакетића за децу запослених на Природно-математичком факултету у Нишу 14.12.2020. – ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК НАБАВКА БАТЕРИЈА ЗА ДРОН „МАТРИЦЕ 300” ЗА ПОТРЕБЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 04.12.2020. – Набавка услуге сервисирања „ФТИР микроскипа – Брукер“ за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 03.12.2020. – Набавка услуге сервисирања лабораторијског апарата “ХПЛЦ Агилент 1200 сериес” за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 03.12.2020. – Набавка батерија за дрон „Матрице 300“ за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 25.11.2020. – Набавка услуга сервисирања лабораторијске опреме за потребе департмана за биологију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 04.09.2020. – Набавка услуге сервисирања и замене делова микроктома ,,ЛеиЛца РМ212РТ“ за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 04.09.2020. – Набавка услуге израде плана заштите и спасавања за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 12.06.2020. – Набавка услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду запослених за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 01.06.2020. – Набавка периодичног прегледа уређаја за гашење пожара за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 19.05.2020. – Набавка Услуге сервисирање лифта за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 08.04.2020. – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК НабавкЕ БОЈА, ЛАКОВА И ПРИБОРА ЗА БОЈЕЊЕ за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 03.04.2020. – Набавка вијачне робе и металне галантерије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу. 03.04.2020. – Набавка боја, лакова и прибора за бојење за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 20.03.2020. – Набавка водоводног материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 16.03.2020. – Набавка услуге Поновљени поступак избора најповољнијег понуђача за извођење теренске наставе на основним и мастер академским студијама Департмана за географију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу. 09.03.2020. – Набавка услуге избора најповољнијег понуђача за извођење теренске наставе на основним и мастер академским студијама Департмана за географију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу. 20.02.2020. – Набавка услуге испитивања паник светиљки за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 06.02.2020. – Набавка услуге испитивања услова радне околине за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 06.02.2020. – Набавка услуге периодичног прегледа електричних инсталација на Природно-математичком факултету у Нишу 10.12.2019. – Набавка ПОКЛОН ВАУЧЕРА ЗА КУПОВИНУ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ за потребе Природно-математичког факултета – Ниш. 20.09.2019. – Набавка услуга осигурања студената за потребе Природно-математичког факултета – Ниш 01.07.2019. – Набавка угоститељских услуга за потребе Природно-математичког факултета – Ниш
29.05.2019. – Набавка услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду за потребе Природно-математичког факултета – Ниш.

29.05.2019. – Услуге воде и кафе за потребе Природно-математичког факултета – Ниш 16.05.2019. – Услуге сервисирања лифта за потребе Природно-математичког факултета – Ниш 16.04.2019. – Набавка боје и лакова за потребе Природно-математичког факултета – Ниш 11.04.2019. – Поновљени поступак набавке вијачне робе и металне галантерије за потребе Природно-математичког факултета – Ниш

03.04.2019. – Набавка вијачне робе и металне галантерије за потребе Природно-математичког факултета – Ниш 01.04.2019. – Набавка услуге обуке запослених из безбедности и здравља на раду на Природно-математичком факултету – Ниш
27.03.2019. – Набавка услуге израде акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања Природно-математичког факултета – Ниш 25.03.2019. – Набавка услуге измене и допуне акта и процена ризика на радним местима и у радној околини потребе Природно-математичког факултета – Ниш 18.03.2019. – Набавка контејнера за потребе Природно-математичког факултета – Ниш 18.03.2019. – Набавка водоводног материјала за потребе Природно-математичког факултета – Ниш 11.02.2019. – Набавка радова на замени спуштеног плафона за потребе Природно-математичког факултета – Ниш 07.12.2018. – Набавку услуга на уређењу зелених површина за потребе Природно-математичког факултета – Ниш

16.10.2018. – Набавка услуга сервисирања „Shimadzu UV-1650PC SPEKTROFOTOMETRA“ за потребе Природно-математичког факултета – Ниш
14.09.2018. – Набавка услуга осигурања студената за потребе Природно-математичког факултета – Ниш
04.09.2018. – Поновљени поступак за набавку ламината са уградњом за потребе Природно-математичког факултета – Ниш
28.08.2018. – Набавка ламината са уградњом за потребе Природно-математичког факултета – Ниш
12.07.2018. – Набавка угоститељских услуга за потребе Природно-математичког факултета – Ниш
14.05.2018. – Набавка услуге сервисирања лифтова за потребе Природно-математичког факултета – Ниш
10.04.2018. – Набавка боја, лакова и прибора за бојење за потребе Природно-математичког факултета – Ниш
27.03.2018. – Набавка вијачне робе и металне галантерије за потребе Природно-математичког факултета – Ниш
19.03.2018. – Набавка електроматеријала за потребе Природно-математичког факултета – Ниш
19.03.2018. – Набавка водоводног материјала за потребе Природно-математичког факултета – Ниш
13.09.2017. – Набавка услуга осигурања студената за потребе Природно-математичког факултета – Ниш
13.09.2017. – Набавка угоститељских услуга за потребе Природно-математичког факултета – Ниш
11.05.2017. – УСЛУГЕ РЕДОВНОГ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЛИФТА
23.03.2017. – НАБАВКА ВИЈАЧНЕ РОБЕ И МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
23.03.2017. – НАБАВКА БОЈА, ЛАКОВА И ПРИБОРА ЗА БОЈЕЊЕ
20.03.2017. – НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА
20.03.2017. – НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА

20.12.2016. – НАБАВКА ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ СА УСЛУГОМ ИНСТАЛИРАЊА


07.12.2016. – НАБАВКА И ЗАМЕНА ЦЕНТРИФУГАЛНОГ ВЕНТИЛАТОРА ЗА ОДСИС ВАЗДУХА ИЗ ЛАБОРАТОРИЈЕ


15.09.2016. – НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА СТУДЕНАТА


13.09.2016. – НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА


18.05.2016. – ЈАВНА НАБАВКА 114/2016НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛИФТОВА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ


22.03.2016. – НАБАВКА БОЈА, ЛАКОВА И ПРИБОРА ЗА БОЈЕЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ БРОЈ 55/2016


21.03.2016. – НАБАВКА ВИЈАЧНЕ РОБЕ И МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ БРОЈ 54/2016


08.03.2016. – НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ БРОЈ 46/2016


08.03.2016. – НАБАВКА ВИЈАЧНЕ РОБЕ И МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ БРОЈ 45/2016


08.03.2016. – НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ БРОЈ 44/2016


08.03.2016. – НАБАВКА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СПЕЦИЈАЛНЕ РАДНЕ ОДЕЋЕ И ПРИБОРА ЗА ПОТРЕБЕ ДЕПАРТМАНА ЗА ГЕОГРАФИЈУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА БРОЈ 43/2016


14.12.2015. – НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВЕЖБИ И ИСТРАЖИВАЊА ДЕПАРТМАНА ЗА ХЕМИЈУ


07.10.2015. – НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВЕЖБИ И ИСТРАЖИВАЊА ДЕПАРТМАНА ЗА ХЕМИЈУ


02.10.2015. – НАБАВКА УГОСТИЉСКИХ УСЛУГА


22.09.2015. – НАБАВКА УГОСТИЉСКИХ УСЛУГА


14.09.2015. – НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ


26.08.2015. – НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА АНЕКСА ЗГРАДЕ ПМФ-А У ДВОРИШТУ ПМФ-А

[wpfilebase tag=file id=877 tpl=word /
контејнера