laboratorija 506

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (10.FMA11) Elektronika, vežbe Fizika 2021Dr Dejan Aleksić
09:15-11:00 (10.FMA11) Elektronika, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Dejan Aleksić
13:15-15:00 (F-122) Uvod u kosmologiju, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Dragoljub Dimitrijević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-113) Osnove kvantne mehanike, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Vladan Pavlović
12:15-14:00 (10.FMA23) Fizika životne sredine, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Dimitrijević
14:15-16:00 (F-115) Nuklearna fizika, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Jasmina Jeknić-Dugić
16:15-19:00 (F-113) Osnove kvantne mehanike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Nenad Milojević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-11:00 (10.FIZI31) Osnove biofizike, predavanja Fizika 2021Dr Ljiljana Stevanović
11:15-14:00 (10.FIZ17) Osnove teorijske mehanike, vežbe Fizika 2021 Nikola Andrejić
14:15-16:00 (10.FIZ16) Optika, vežbe Fizika 2021Dr Željko Mladenović
16:15-18:00 (10.FMA41) Savremeni sistemi za akviziciju podataka, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Aleksić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja Fizika 2021Dr Suzana Stamenković
10:15-13:00 (10.FIZ17) Osnove teorijske mehanike, predavanja Fizika 2021Dr Ana Mančić
10:15-12:00 ( 10.FMA15) Fizika jonizovanih gasova, predavanja Fizika 2021Dr Saša Gocić
13:15-15:00 (10.FIZI31) Osnove biofizike, vežbe Fizika 2021Dr Ljiljana Stevanović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (10.FMA11) Elektronika, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Aleksić
12:15-14:00 (10.FMA23) Fizika životne sredine, vežbe Fizika 2021Dr Željko Mladenović
Zimski semestarZauzetost prostorija