učionica 401

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (ME.ME23O) Hidrobiologija, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Dimitrija Savić Zdravković
11:30-13:00 (MM.MM22O) Molekularna biologija eukariota, vežbe Biologija 2021Dr Nikola Jovanović
13:00-14:30 (MM.MM251) Humana genetika, vežbe Biologija 2021Dr Nikola Jovanović
15:00-16:30 (MB.MB252) Entomologija, predavanja Biologija 2021Dr Vladimir Žikić
16:30-19:00 (M2.M1124) Тeorija igara, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević
19:00-20:30 (M2.M1124) Тeorija igara, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-11:30 (20.GMAGRA) Agrarna geografija, vežbe Geografija 2021Dr Milena Gocić
11:45-12:30 (20GMPOLI) Politička geografija, vežbe Geografija 2021Dr Milena Gocić
12:30-14:00 (OB.OB462) Parazitologija, predavanja Biologija 2021Dr Marijana Ilić Milošević
14:00-16:00 (ME.ME23O) Hidrobiologija, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Ana Savić
16:00-16:45 (ME.ME21O) Bioindikacije i biomonitoring, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021
16:45-17:30 (ME.ME21O) Bioindikacije i biomonitoring, laboratorijske vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:00 (G121) Regionalna geografija II, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Nataša Martić-Bursać
09:00-10:30 (MB.MB243) Biološke simbioze, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
10:30-12:00 (MM.MM251) Humana genetika, predavanja Biologija 2021Dr Vladimir Cvetković
12:30-14:00 (MB.MB251) Lekovite biljke, vežbe Biologija 2021Dr Irena Raca
14:00-15:30 (OB.OB42O) Sistematika i filogenija hordata, predavanja Biologija 2021Dr Saša Stanković
15:30-17:00 (MB.MB23O) Genetika, predavanja Biologija 2021Dr Vladimir Cvetković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (MM.MM22O) Molekularna biologija eukariota, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mitrović
09:30-12:00 (MB.MB251) Lekovite biljke, predavanja Biologija 2021Dr Zorica Mitić
12:00-14:30 (MB.MB21O) Biologija čoveka, predavanja Biologija 2021Dr Dragana Stojadinović
12:00-14:30 (MB.MB21O) Biologija čoveka, predavanja Biologija 2021Dr Dragana Stojadinović
14:30-16:15 (OB.OB241) Biološka raznovrsnost, predavanja Biologija 2021Dr Vladimir Ranđelović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (10.FIZH1) Hemija, predavanja Fizika 2021Dr Milan Mitić
10:30-12:00 (MB.MB244) Imunobiologija, predavanja Biologija 2021Dr Jelena Vitorović
12:00-13:30 (ME.ME241) Metodologija identifikacije i kartiranja staništa, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Vladimir Ranđelović
13:30-15:00 (ME.ME241) Metodologija identifikacije i kartiranja staništa, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Dragana Jenačković Gocić
15:00-16:30 (ME.ME251) Ekologija vlažnih i riparijalnih staništa, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Vladimir Ranđelović
16:30-18:00 (ME.ME251) Ekologija vlažnih i riparijalnih staništa, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Dragana Jenačković Gocić
Zimski semestarZauzetost prostorija