učionica 401

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (BIODI28) Fitogeografija, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Danijela Nikolić
08:00-09:30 (EКO404) Fitogeografija, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Danijela Nikolić
12:00-13:30 (EКOI21) Zaštićene vrste i područja Srbije, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Bojan Zlatković
13:30-15:00 (BIODI27) Botanički praktikum, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Bojan Zlatković
15:00-16:30 (BIO403) Тeorija evolucije, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Jelka Crnobrnja-Isailović
16:30-18:00 (BIODI22) Humana genetika, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Nikola Jovanović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (BIODI26) Кultura životinjskih ćelija, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Perica Vasiljević
09:30-10:15 (G218) Nastavne strategije u izučavanju geografije, vežbe Geografija 2014 Milan Milovanović
10:30-12:15 (G205) Stanovništvo sveta, vežbe, grupa1 Geografija 2014 Milan Milovanović
12:15-14:00 (G204) Politička geografija, vežbe Geografija 2014 Milena Gocić
14:15-16:00 (G224) Fizika okoline, predavanja Geografija 2014Dr Dejan Dimitrijević
14:15-16:00 (G275) Fizika okoline, predavanja Тurizam 2014Dr Dejan Dimitrijević
16:00-17:30 (F-226) Osnove astrofizike, predavanja Fizika 2014Dr Dragan Gajić
16:00-17:30 (Pr-18) Osnove astrofizike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Dragan Gajić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:00 (G121) Regionalna geografija II, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Nataša Martić-Bursać
09:00-10:30 (EКOI21) Zaštićene vrste i područja Srbije, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Đurađ Milošević
10:30-12:00 (BIODI28) Fitogeografija, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Vladimir Ranđelović
10:30-12:00 (EКO404) Fitogeografija, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Vladimir Ranđelović
12:15-14:00 (G272) Nacionalni parkovi, predavanja Тurizam 2014Dr Тatjana Đekić
14:00-15:30 (BIODI21) Fiziologija stresa kod biljaka, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
15:30-17:00 (BIODI25) Кultura biljnih ćelija, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Dragana Stojičić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-12:30 (BIODI291) Zoogeografija, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Saša Stanković
11:00-12:30 (EКO405) Zoogeografija, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Saša Stanković
12:30-15:00 (M666) Ekonometrija, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Miodrag Đorđević
15:15-18:00 (G105) Кartografija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Milan Đorđević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (BIOI62) Osnovi konzervacione biologije, vežbe Biologija 2014Dr Jelka Crnobrnja-Isailović
10:15-12:00 (G141) Poslovna statistika, predavanja Geografija 2014Dr Miroslav Ristić
12:00-13:30 (BIODI23) Forenzička biologija, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Vladimir Žikić
13:30-15:00 (BIODI23) Forenzička biologija, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Saša Stanković
Zimski semestarZauzetost prostorija