laboratorija 113

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-08:45 (BIO302) Fiziologija biljaka, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
08:45-10:15 (BIO302) Fiziologija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
10:15-11:00 (BIO302) Fiziologija biljaka, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
11:00-12:30 (BIO302) Fiziologija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-08:45 (BIO302) Fiziologija biljaka, vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
08:45-10:15 (BIO302) Fiziologija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
10:15-11:00 (BIO302) Fiziologija biljaka, vežbe, grupa4 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
11:00-12:30 (BIO302) Fiziologija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa4 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
12:30-13:15 (BIO201) Mikrobiologija, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Nikola Stanković
13:15-14:45 (BIO201) Mikrobiologija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014 Nikola Stanković
15:00-16:30 (BIODI11) Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji, vežbe Biologija 2014Dr Zorica Mitić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-13:00 (BIO402) Uporedna fiziologija životinja, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
13:00-13:45 (BIOI31) Principi laboratorijskog rada u biologiji, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Zorica Mitić
13:45-14:30 (BIOI31) Principi laboratorijskog rada u biologiji, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Zorica Mitić
16:00-16:45 (BIO201) Mikrobiologija, vežbe, grupa2 Biologija 2014 Nikola Stanković
16:45-18:15 (BIO201) Mikrobiologija, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014 Nikola Stanković
18:15-19:00 (BIO201) Mikrobiologija, vežbe, grupa3 Biologija 2014 Nikola Stanković
19:00-20:30 (BIO201) Mikrobiologija, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2014 Nikola Stanković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:30-14:00 (BIODI35) Medicinska mikrobiologija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Zorica Stojanović-Radić
14:00-14:45 (BIODI34) Eksperimentalna biohemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014 Nikola Jovanović
14:45-15:30 (BIODI34) Eksperimentalna biohemija, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014 Nikola Jovanović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-11:15 (BIO203) Biohemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
11:15-13:30 (BIO203) Biohemija, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
13:30-15:45 (BIO203) Biohemija, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
15:45-18:00 (BIO203) Biohemija, laboratorijske vežbe, grupa4 Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
Letnji semestarZauzetost prostorija