laboratorija 113

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-08:45 (OB.OB52O) Fiziologija biljaka, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Svetlana Тošić
08:45-10:15 (OB.OB52O) Fiziologija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021 Milica Pavlović
10:15-11:00 (OB.OB52O) Fiziologija biljaka, vežbe, grupa2 Biologija 2021 Milica Pavlović
11:00-12:30 (OB.OB52O) Fiziologija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2021 Milica Pavlović
13:00-14:30 (MB.MB143) Mikrobiologija hrane, laboratorijske vežbe Biologija 2021 Anđela Dubroja
15:30-17:30 (MB.MB331) Biohemijska sistematika biljaka, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021 Jelena Nikolić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-08:45 (OB.OB52O) Fiziologija biljaka, vežbe, grupa3 Biologija 2021Dr Svetlana Тošić
08:45-10:15 (OB.OB52O) Fiziologija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2021Dr Svetlana Тošić
10:15-11:00 (OB.OB52O) Fiziologija biljaka, vežbe, grupa4 Biologija 2021Dr Svetlana Тošić
11:00-12:30 (OB.OB52O) Fiziologija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa4 Biologija 2021Dr Svetlana Тošić
12:30-14:15 (MM.MM12O ) Molekularna biologija prokariota, laboratorijske vežbe Biologija 2021 Marina Dimitrijević
14:15-16:30 (MM.MM152) Eksperimentalna hematologija, vežbe Biologija 2021Dr Višnja Madić
16:30-18:00 (MB.MB352) Genotoksikologija, vežbe Biologija 2021Dr Nikola Jovanović
18:00-19:30 (MB.MB341) Osnovi biotehnologije, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Nikola Jovanović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-10:15 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Maja Jovanović
10:15-11:00 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021 Maja Jovanović
11:15-12:00 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, vežbe, grupa2 Biologija 2021 Milica Pavlović
12:00-12:45 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2021 Milica Pavlović
13:45-16:00 (OB.OB31O) Mikrobiologija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021 Anđela Dubroja
16:00-18:15 (OB.OB31O) Mikrobiologija, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2021 Anđela Dubroja
18:15-20:30 (OB.OB31O) Mikrobiologija, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2021 Anđela Dubroja

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (ME.ME141) Abiotička svojstva vodenih ekosistema, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Dimitrija Savić Zdravković
09:30-11:00 (MM.MM33O) Biotehnologija, laboratorijske vežbe Biologija 2021Dr Nikola Jovanović
11:15-14:15 (MB.MB333) Medicinska mikrobiologija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021 Marina Dimitrijević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-09:45 (OB.OB33O) Biohemija, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Jelena Vitorović
09:45-11:15 (OB.OB33O) Biohemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Jelena Vitorović
11:15-12:00 (OB.OB33O) Biohemija, vežbe, grupa2 Biologija 2021Dr Jelena Vitorović
12:00-13:30 (OB.OB33O) Biohemija, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2021Dr Jelena Vitorović
13:30-14:15 (OB.OB33O) Biohemija, vežbe, grupa3 Biologija 2021Dr Jelena Vitorović
14:15-15:45 (OB.OB33O) Biohemija, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2021Dr Jelena Vitorović
15:45-16:30 (OB.OB33O) Biohemija, vežbe, grupa4 Biologija 2021 Marija Novaković
16:30-18:00 (OB.OB33O) Biohemija, laboratorijske vežbe, grupa4 Biologija 2021 Marija Novaković
Letnji semestarZauzetost prostorija