laboratorija 113

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-08:45 (BIO302) Fiziologija biljaka, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
10:15-11:00 (BIO302) Fiziologija biljaka, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
15:00-16:30 (MM.MM152) Eksperimentalna hematologija, vežbe Biologija 2021 Nemanja Mladenović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:30-13:15 (BIO201) Mikrobiologija, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Nikola Stanković
13:15-14:45 (BIO201) Mikrobiologija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Nikola Stanković
15:00-16:30 (MM.MM12O ) Molekularna biologija prokariota, laboratorijske vežbe Biologija 2021

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:45-10:30 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Maja Jovanović
10:30-11:15 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021 Maja Jovanović
11:30-12:15 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, vežbe, grupa2 Biologija 2021 Maja Jovanović
12:15-13:00 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2021 Maja Jovanović
13:00-13:45 (BIOI31) Principi laboratorijskog rada u biologiji, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Milica Andrejev
13:45-14:30 (BIOI31) Principi laboratorijskog rada u biologiji, vežbe, grupa2 Biologija 2014 Milica Andrejev
16:00-16:45 (BIO201) Mikrobiologija, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Nikola Stanković
16:45-18:15 (BIO201) Mikrobiologija, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Nikola Stanković
18:15-19:00 (BIO201) Mikrobiologija, vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Nikola Stanković
19:00-20:30 (BIO201) Mikrobiologija, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Nikola Stanković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:00-13:30 (BIODI35) Medicinska mikrobiologija, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014 Marina Dimitrijević
13:30-15:00 (BIODI35) Medicinska mikrobiologija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014 Marina Dimitrijević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-11:15 (BIO203) Biohemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
11:15-13:30 (BIO203) Biohemija, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
13:30-15:45 (BIO203) Biohemija, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
15:45-18:00 (BIO203) Biohemija, laboratorijske vežbe, grupa4 Biologija 2014Dr Jelena Vitorović
Letnji semestarZauzetost prostorija