OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO103 Morfologija i anatomija biljaka

18.09.2024.

u 10:00h

19.09.2024.

u 09:00h

0
BIO105 Organska hemija

17.09.2024.

u 15:00h

19.09.2024.

u 10:00h

0
BIO106 Biologija ćelije

17.09.2024.

u 09:00h

23.09.2024.

u 12:00h

0
BIO107 Mikrobiologija

16.09.2024.

u 10:00h

26.09.2024.

u 10:00h

0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

20.09.2024.

u 09:00h

0
BIO202 Biohemija

17.09.2024.

u 13:00h

23.09.2024.

u 11:00h

0
BIO203 Algologija i mikologija

17.09.2024.

u 10:00h

27.04.2024.

u 10:00h

0
BIO206 Zoologija hordata

23.09.2024.

u 09:00h

24.09.2024.

u 09:00h

0
BIO301 Opšta ekologija

16.09.2024.

u 12:00h

17.09.2024.

u 10:30h

0
BIO302 Fiziologija biljaka

25.09.2024.

u 10:00h

25.09.2024.

u 11:00h

0
BIO303 Genetika

27.09.2024.

u 09:00h

27.09.2024.

u 09:00h

0
BIO304 Fiziologija životinja

16.09.2024.

u 10:00h

18.09.2024.

u 10:00h

0
BIO305 Osnovi ekologije biljaka

26.09.2024.

u 10:00h

27.09.2024.

u 12:00h

0
BIO306 Osnovi ekologije životinja

17.09.2024.

u 12:00h

18.09.2024.

u 10:00h

0
BIO307 Organska evolucija

27.09.2024.

u 10:00h

01.10.2024.

u 10:00h

0
BIO308 Molekularna biologija

24.09.2024.

u 10:00h

0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

25.09.2024.

u 10:00h

25.09.2024.

u 11:00h

0
BIOI34 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

17.09.2024.

u 10:00h

0
BIOI42 Istorijska geologija sa paleontologijom

16.09.2024.

u 12:00h

0
BIOI43 Matematika u biologiji

20.09.2024.

u 09:00h

0
BIOI53 Biogeografija

26.09.2024.

u 10:00h

27.09.2024.

u 12:00h

0
BIOI54 Imunobiologija

27.09.2024.

u 09:00h

0
BIOI62 Parazitologija

23.09.2024.

u 12:00h

25.09.2024.

u 12:00h

0
BIOI71 Metodika nastave biologije

18.09.2024.

u 10:00h

0
BIOI72 Osnovi konzervacione biologije

30.09.2024.

u 09:00h

0
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 2

24.09.2024.

u 12:00h

0