OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

08.10.2024.

u 12:00h

08.10.2024.

u 14:00h

0
00.ENGB1 Engleski jezik B1

08.10.2024.

u 12:00h

08.10.2024.

u 14:00h

0
OB.OB11O Hemija

08.10.2024.

u 13:00h

09.10.2024.

u 13:00h

0
OB.OB13O Morfologija i anatomija biljaka

08.10.2024.

u 10:00h

10.10.2024.

u 09:00h

0
OB.OB14O Zoologija beskičmenjaka 1

07.10.2024.

u 12:00h

09.10.2024.

u 12:00h

0
OB.OB151 Istorija i filozofija biologije

07.10.2023.

u 12:00h

0
OB.OB21O Biologija ćelije

08.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

0
OB.OB22O Zoologija beskičmenjaka 2

09.10.2024.

u 12:00h

10.10.2024.

u 12:00h

0
OB.OB23O Algologija i mikologija

08.10.2024.

u 10:00h

11.10.2024.

u 10:00h

0
OB.OB241 Biološka raznovrsnost

07.10.2023.

u 10:00h

0
OB.OB242 Matematika u biologiji

11.10.2024.

u 09:00h

0
OB.OB243 Osnovi astrobiologije

10.10.2024.

u 12:00h

0
OB.OB31O Mikrobiologija

07.10.2024.

u 10:00h

10.10.2024.

u 10:00h

0
OB.OB32O Anatomija i morfologija hordata

08.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

0
OB.OB33O Biohemija

08.10.2024.

u 13:00h

10.10.2024.

u 11:00h

0
OB.OB34O Razviće životinja

07.10.2024.

u 10:00h

08.10.2024.

u 10:00h

0
OB.OB351 Istorijska geologija

11.10.2024.

u 12:00h

0
OB.OB41O Sistematika i filogenija biljaka

08.10.2024.

u 10:00h

09.10.2024.

u 10:00h

0
OB.OB42O Sistematika i filogenija hordata

09.10.2024.

u 12:00h

10.10.2024.

u 12:00h

0
OB.OB43O Molekularna biologija

08.10.2024.

u 10:00h

0
OB.OB44O Opšta ekologija

07.10.2024.

u 12:00h

08.10.2024.

u 10:30h

0
OB.OB461 Principi laboratorijskog rada u biologiji

09.10.2024.

u 10:00h

09.10.2024.

u 11:00h

0
OB.OB462 Parazitologija

07.10.2024.

u 12:00h

09.10.2024.

u 12:00h

0
OB.OB51O Principi genetike

11.10.2024.

u 09:00h

11.10.2024.

u 10:00h

0
OB.OB52O Fiziologija biljaka

09.10.2024.

u 10:00h

09.10.2024.

u 11:00h

0
OB.OB53O Fiziologija 1

07.10.2024.

u 10:00h

09.10.2024.

u 10:00h

0
OB.OB54O Statistika u biologiji

11.10.2024.

u 09:00h

0
OB.OB551 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

08.10.2024.

u 11:00h

0
OB.OB61O Biogeografija

10.10.2024.

u 10:00h

11.10.2024.

u 12:00h

0
OB.OB62O Fiziologija 2

07.10.2024.

u 10:00h

10.10.2024.

u 10:00h

0
OB.OB63O Instrumentalne metode u biologiji

08.10.2024.

u 13:00h

10.10.2024.

u 12:00h

0
OB.OB64O Organska evolucija

07.10.2024.

u 09:00h

07.10.2024.

u 13:00h

0
OB.OB651 Metodika nastave biologije

09.10.2024.

u 12:00h

0
OB.OB66O Тerenska istraživanja u biologiji 2

09.10.2024.

u 12:00h

0