OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

17.09.2024.

u 12:00h

17.09.2024.

u 14:00h

0
00.ENGB1 Engleski jezik B1

17.09.2024.

u 12:00h

17.09.2024.

u 14:00h

0
OB.OB11O Hemija

17.09.2024.

u 15:00h

19.09.2024.

u 10:00h

0
OB.OB13O Morfologija i anatomija biljaka

18.09.2024.

u 10:00h

19.09.2024.

u 09:00h

0
OB.OB14O Zoologija beskičmenjaka 1

23.09.2024.

u 12:00h

25.09.2024.

u 12:00h

0
OB.OB151 Istorija i filozofija biologije

25.09.2024.

u 12:00h

0
OB.OB21O Biologija ćelije

17.09.2024.

u 09:00h

23.09.2024.

u 12:00h

0
OB.OB22O Zoologija beskičmenjaka 2

27.09.2024.

u 12:00h

30.09.2024.

u 12:00h

0
OB.OB23O Algologija i mikologija

17.09.2024.

u 10:00h

27.09.2024.

u 10:00h

0
OB.OB241 Biološka raznovrsnost

23.09.2024.

u 10:00h

0
OB.OB242 Matematika u biologiji

20.09.2024.

u 09:00h

0
OB.OB243 Osnovi astrobiologije

01.10.2024.

u 10:00h

0
OB.OB31O Mikrobiologija

16.09.2024.

u 10:00h

26.09.2024.

u 10:00h

0
OB.OB32O Anatomija i morfologija hordata

23.09.2024.

u 09:00h

24.09.2024.

u 09:00h

0
OB.OB33O Biohemija

17.09.2024.

u 13:00h

23.09.2024.

u 11:00h

0
OB.OB34O Razviće životinja

16.09.2024.

u 10:00h

17.09.2024.

u 10:00h

0
OB.OB351 Istorijska geologija

16.09.2024.

u 12:00h

0
OB.OB41O Sistematika i filogenija biljaka

18.09.2024.

u 10:00h

20.09.2024.

u 10:00h

0
OB.OB42O Sistematika i filogenija hordata

25.09.2024.

u 12:00h

26.09.2024.

u 12:00h

0
OB.OB43O Molekularna biologija

17.09.2024.

u 10:00h

0
OB.OB44O Opšta ekologija

16.09.2024.

u 12:00h

17.09.2024.

u 10:30h

0
OB.OB461 Principi laboratorijskog rada u biologiji

25.09.2024.

u 10:00h

25.09.2024.

u 11:00h

0
OB.OB462 Parazitologija

23.09.2024.

u 12:00h

25.09.2024.

u 12:00h

0
OB.OB51O Principi genetike

20.09.2024.

u 09:00h

20.09.2024.

u 10:00h

0
OB.OB52O Fiziologija biljaka

25.09.2024.

u 10:00h

25.09.2024.

u 11:00h

0
OB.OB53O Fiziologija 1

16.09.2024.

u 10:00h

18.09.2024.

u 10:00h

0
OB.OB54O Statistika u biologiji

20.09.2023.

u 09:00h

0
OB.OB551 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

17.09.2024.

u 10:00h

0
OB.OB61O Biogeografija

26.09.2024.

u 10:00h

27.09.2024.

u 12:00h

0
OB.OB62O Fiziologija 2

16.09.2024.

u 10:00h

19.09.2024.

u 10:00h

0
OB.OB63O Instrumentalne metode u biologiji

17.09.2024.

u 12:00h

23.09.2024.

u 10:00h

0
OB.OB64O Organska evolucija

27.09.2024.

u 10:00h

01.10.2024.

u 10:00h

0
OB.OB651 Metodika nastave biologije

18.09.2024.

u 10:00h

0
OB.OB66O Тerenska istraživanja u biologiji 2

24.09.2024.

u 12:00h

0