JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

26.06.2024.

u 10:00h

27.06.2024.

u 12:00h

0
00.ENGB1 Engleski jezik B1

26.06.2024.

u 10:00h

27.06.2024.

u 12:00h

0
OB.OB11O Hemija

05.07.2024.

u 10:00h

08.07.2024.

u 10:00h

0
OB.OB13O Morfologija i anatomija biljaka

26.06.2024.

u 10:00h

28.06.2024.

u 09:00h

0
OB.OB14O Zoologija beskičmenjaka 1

02.07.2024.

u 12:00h

04.07.2024.

u 10:00h

0
OB.OB151 Istorija i filozofija biologije

26.06.2024.

u 12:00h

0
OB.OB21O Biologija ćelije

04.07.2024.

u 09:00h

08.07.2024.

u 09:00h

0
OB.OB22O Zoologija beskičmenjaka 2

11.07.2024.

u 12:00h

12.07.2024.

u 12:00h

0
OB.OB23O Algologija i mikologija

27.06.2024.

u 10:00h

02.07.2024.

u 10:00h

0
OB.OB241 Biološka raznovrsnost

05.07.2024.

u 10:00h

0
OB.OB242 Matematika u biologiji

03.07.2024.

u 09:00h

0
OB.OB243 Osnovi astrobiologije

11.07.2024.

u 12:00h

0
OB.OB31O Mikrobiologija

26.06.2024.

u 10:00h

01.07.2024.

u 10:00h

0
OB.OB32O Anatomija i morfologija hordata

04.07.2024.

u 09:00h

05.07.2024.

u 09:00h

0
OB.OB33O Biohemija

02.07.2024.

u 13:00h

04.07.2024.

u 11:00h

0
OB.OB34O Razviće životinja

26.06.2024.

u 10:00h

01.07.2024.

u 10:00h

0
OB.OB351 Istorijska geologija

27.06.2024.

u 12:00h

0
OB.OB41O Sistematika i filogenija biljaka

01.07.2024.

u 10:00h

03.07.2024.

u 10:00h

0
OB.OB42O Sistematika i filogenija hordata

10.07.2024.

u 12:00h

11.07.2024.

u 12:00h

0
OB.OB43O Molekularna biologija

02.07.2024.

u 10:00h

0
OB.OB44O Opšta ekologija

26.06.2024.

u 12:00h

27.06.2024.

u 10:30h

0
OB.OB461 Principi laboratorijskog rada u biologiji

10.07.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 11:00h

0
OB.OB462 Parazitologija

02.07.2024.

u 12:00h

04.07.2024.

u 12:00h

0
OB.OB51O Principi genetike

05.07.2024.

u 09:00h

05.07.2024.

u 10:00h

0
OB.OB52O Fiziologija biljaka

10.07.2023.

u 10:00h

10.07.2024.

u 11:00h

0
OB.OB53O Fiziologija 1

26.06.2024.

u 10:00h

02.07.2024.

u 10:00h

0
OB.OB54O Statistika u biologiji

03.07.2024.

u 09:00h

0
OB.OB551 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

02.07.2024.

u 10:00h

0
OB.OB61O Biogeografija

09.07.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 12:00h

0
OB.OB62O Fiziologija 2

27.06.2024.

u 10:00h

03.07.2024.

u 10:00h

0
OB.OB63O Instrumentalne metode u biologiji

04.07.2024.

u 10:00h

08.07.2024.

u 10:00h

0
OB.OB64O Organska evolucija

08.07.2024.

u 13:00h

11.07.2024.

u 01:00h

0
OB.OB651 Metodika nastave biologije

26.06.2024.

u 10:00h

0
OB.OB66O Тerenska istraživanja u biologiji 2

05.07.2025.

u 12:00h

0