JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

23.06.2022.

u 11:00h

Nevenka Đerić
0
G101 Uvod u geografiju

13.06.2022.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
0
G102 Matematička geografija

20.06.2022.

u 12:00h

Ivan Filipović
0
G103 Geologija sa petrografijom

23.06.2022.

u 11:00h

Nevenka Đerić
0
G105 Кartografija

22.06.2022.

u 08:00h

Ivan Filipović
0
G106 Geološki resursi

23.06.2022.

u 11:00h

Nevenka Đerić
0
G109 Кlimatologija

07.06.2022.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0
G110 Biogeografija

22.06.2022.

u 10:30h

Ranko Dragović
0
G112 Geografija zemljišta

16.06.2022.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
G113 Hidrologija

06.06.2022.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
0
G114 Geomorfologija

17.06.2022.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
G115 Geografija naselja

20.06.2022.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G116 Metodika nastave geografije

22.06.2022.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G117 Industrijska gegorafija

13.06.2022.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G118 Geografija Srbije I

13.06.2022.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
0
G119 Regionalna geografija I

06.06.2022.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G120 Тuristička geografija

14.06.2022.

u 10:00h

Marija Bratić
0
G121 Regionalna geografija II

08.06.2022.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G122 Geografija Srbije II

15.06.2022.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
0
G123 Metodika praktične nastave geografije

22.06.2022.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G124 Agrarna geografija

14.06.2022.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G139 Nacionalna hidrologija

06.06.2022.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
0
G143 Nacionalna klimatologija

07.06.2022.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0