APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G101 Uvod u geografiju

06.04.2020.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G102 Matematička geografija

06.04.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
0
G104 Nacionalna ekonomija

06.04.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
G109 Кlimatologija

09.04.2020.

u 16:00h

Nataša Martić-Bursać
10
G110 Biogeografija

08.04.2020.

u 10:30h

Ranko Dragović
4
G111 Geografija stanovništva

08.04.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
1
G112 Geografija zemljišta

07.04.2020.

u 08:00h

3
G116 Metodika nastave geografije

08.04.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
11
G117 Industrijska gegorafija

06.04.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
4
G118 Geografija Srbije I

09.04.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
7
G119 Regionalna geografija I

06.04.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
5
G120 Тuristička geografija

10.04.2020.

u 10:00h

Marija Bratić
14
G136 Geografija lokalne sredine

08.04.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
G139 Nacionalna hidrologija

06.04.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
2