JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G101 Uvod u geografiju

18.06.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
G102 Matematička geografija

17.06.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
1
G103 Geologija sa petrografijom

04.06.2024.

u 12:00h

Nevenka Đerić
0
G104 Nacionalna ekonomija

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
1
G105 Кartografija

17.06.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
10
G106 Geološki resursi

04.06.2024.

u 12:00h

Nevenka Đerić
0
G107 Informatika

21.06.2024.

u 14:00h

24.06.2024.

u 14:00h

Milan Bašić
6
G108 Engleski jezik

03.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
2
G109 Кlimatologija

03.06.2024.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
3
G110 Biogeografija

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
3
G111 Geografija stanovništva

03.06.2024.

u 08:30h

Ninoslav Golubović
1
G112 Geografija zemljišta

06.06.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
4
G113 Hidrologija

05.06.2024.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
6
G114 Geomorfologija

07.06.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
3
G115 Geografija naselja

17.06.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
3
G116 Metodika nastave geografije

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
4
G117 Industrijska gegorafija

03.06.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
2
G118 Geografija Srbije I

10.06.2024.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
3
G119 Regionalna geografija I

04.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
6
G120 Тuristička geografija

21.06.2024.

u 10:00h

Marija Bratić
8
G121 Regionalna geografija II

06.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
1
G122 Geografija Srbije II

12.06.2024.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
9
G123 Metodika praktične nastave geografije

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
4
G124 Agrarna geografija

10.06.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
3
G132 Poslovna matematika

07.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
G133 Fizika

13.06.2024.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
G134 Francuski jezik

05.06.2024.

u 14:00h

0
G137 Statistika

05.06.2024.

u 09:00h

10.06.2024.

u 10:00h

Maja Obradović
0
G138 Geohemija

10.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
G139 Nacionalna hidrologija

05.06.2024.

u 09:00h

0
G140 Nacionalna istorija

03.06.2024.

u 15:00h

Miloš Đorđević
0
G141 Poslovna statistika

05.06.2024.

u 09:00h

10.06.2024.

u 10:00h

Maja Obradović
0
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

03.06.2024.

u 15:00h

Miloš Đorđević
5