JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

09.02.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
1
G101 Uvod u geografiju

08.02.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
G102 Matematička geografija

12.02.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
1
G103 Geologija sa petrografijom

29.01.2024.

u 12:00h

0
G104 Nacionalna ekonomija

14.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
2
G105 Кartografija

12.02.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
4
G106 Geološki resursi

29.01.2024.

u 12:00h

0
G107 Informatika

26.01.2024.

u 14:00h

01.02.2024.

u 14:00h

Milan Bašić
3
G108 Engleski jezik

25.01.2024.

u 10:00h

30.01.2024.

u 10:00h

Кatarina Milenković
1
G109 Кlimatologija

12.02.2024.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
10
G110 Biogeografija

07.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
2
G111 Geografija stanovništva

13.02.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
3
G112 Geografija zemljišta

08.02.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
5
G113 Hidrologija

29.01.2024.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
13
G114 Geomorfologija

09.02.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
10
G115 Geografija naselja

24.01.2024.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
2
G116 Metodika nastave geografije

07.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
2
G117 Industrijska gegorafija

24.01.2024.

u 09:30h

Ninoslav Golubović
1
G118 Geografija Srbije I

31.01.2024.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
3
G119 Regionalna geografija I

30.01.2024.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
8
G120 Тuristička geografija

29.01.2024.

u 09:00h

Marija Bratić
1
G121 Regionalna geografija II

06.02.2024.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
4
G122 Geografija Srbije II

05.02.2024.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
4
G123 Metodika praktične nastave geografije

07.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
4
G124 Agrarna geografija

24.01.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
1
G132 Poslovna matematika

25.01.2024.

u 09:00h

07.02.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
G133 Fizika

08.02.2024.

u 09:00h

08.02.2024.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
G136 Geografija lokalne sredine

12.02.2024.

u 10:00h

Jelena Živković
0
G137 Statistika

07.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Maja Obradović
0
G139 Nacionalna hidrologija

29.01.2024.

u 10:00h

0
G140 Nacionalna istorija

01.02.2024.

u 13:00h

Miloš Đorđević
1
G141 Poslovna statistika

07.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Maja Obradović
0
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

01.02.2024.

u 13:00h

0