JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

26.06.2020.

u 11:00h

Nevenka Đerić
9
Praktična nastava

19.06.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
Nataša Martić-Bursać
1
Praktična nastava

29.06.2020.

u 09:30h

Selim Šaćirović
1
G101 Uvod u geografiju

18.06.2020.

u 08:30h

Ninoslav Golubović
8
G102 Matematička geografija

22.06.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
3
G103 Geologija sa petrografijom

26.06.2020.

u 11:00h

Nevenka Đerić
9
G104 Nacionalna ekonomija

29.06.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
8
G105 Кartografija

24.06.2020.

u 10:30h

Ivan Filipović
22
G106 Geološki resursi

26.06.2020.

u 11:00h

Nevenka Đerić
28
G107 Informatika

19.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 14:00h

Milan Bašić
17
G108 Engleski jezik

18.06.2020.

u 11:00h

Nikola Тatar
26
G109 Кlimatologija

18.06.2020.

u 09:00h

Nataša Martić-Bursać
9
G110 Biogeografija

17.06.2020.

u 11:30h

Ranko Dragović
9
G111 Geografija stanovništva

29.06.2020.

u 10:30h

Selim Šaćirović
8
G112 Geografija zemljišta

23.06.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
19
G113 Hidrologija

22.06.2020.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
9
G114 Geomorfologija

19.06.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
4
G115 Geografija naselja

19.06.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
24
G116 Metodika nastave geografije

17.06.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
8
G117 Industrijska gegorafija

19.06.2020.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
4
G118 Geografija Srbije I

17.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
1
G119 Regionalna geografija I

22.06.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
5
G120 Тuristička geografija

25.06.2020.

u 10:00h

Marija Bratić
8
G121 Regionalna geografija II

17.06.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
6
G122 Geografija Srbije II

22.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
8
G123 Metodika praktične nastave geografije

17.06.2020.

u 10:30h

Ranko Dragović
9
G124 Agrarna geografija

25.06.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
18
G131 Geometrija

30.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
1
G132 Poslovna matematika

23.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
2
G134 Francuski jezik

17.06.2020.

u 08:30h

Selena Stanković
24
G135 Pedagogija

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
G136 Geografija lokalne sredine

24.06.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G137 Statistika

27.06.2020.

u 09:00h

Miroslav Ristić
19
G139 Nacionalna hidrologija

22.06.2020.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
0
G140 Nacionalna istorija

30.06.2020.

u 14:00h

Miloš Đorđević
3
G141 Poslovna statistika

27.06.2020.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

30.06.2020.

u 14:00h

Miloš Đorđević
19
G143 Nacionalna klimatologija

18.06.2020.

u 09:00h

Nataša Martić-Bursać
5