JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G201 Prostorno planiranje

08.02.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
0
G202 Zaštita životne sredine

08.02.2023.

u 11:00h

0
G203 Тematsko kartiranje

06.02.2023.

u 10:30h

0
G204 Politička geografija

08.02.2023.

u 14:30h

Ranko Dragović
1
G205 Stanovništvo sveta

08.02.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
1
G206 Svetska privreda

10.02.2023.

u 12:00h

0
G207 Regionalna geografija Srbije I

07.02.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
2
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

01.02.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
1
G209 GIS

07.02.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
2
G210 Studijski istraživački rad

14.02.2023.

u 12:00h

Aleksandar Radivojević
1
G211 Regionalna geografija Srbije II

01.02.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
4
G213 Тurističko-geografske regije sveta

08.02.2023.

u 12:30h

0
G216 Nacionalni parkovi

08.02.2023.

u 11:00h

0
G217 Psihologija

06.02.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

08.02.2023.

u 16:30h

0
G219 Nacionalna turistička geografija

01.02.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
2
G220 Engleski jezik II

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
2
G222 Кulturno-istorijske osnove Srbije

09.02.2023.

u 09:30h

0
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

09.02.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
1
G257 Banjski turizam

01.02.2023.

u 10:00h

0
G277 Ruralna ekologija

21.12.2022.

u 11:00h

08.02.2023.

u 11:00h

0