JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G201 Prostorno planiranje

16.06.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
0
G202 Zaštita životne sredine

21.06.2023.

u 11:00h

0
G203 Тematsko kartiranje

12.06.2023.

u 11:00h

0
G204 Politička geografija

28.06.2023.

u 10:30h

Ranko Dragović
2
G205 Stanovništvo sveta

21.06.2023.

u 11:30h

0
G206 Svetska privreda

21.06.2023.

u 12:00h

0
G207 Regionalna geografija Srbije I

06.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
2
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

06.06.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
1
G209 GIS

06.06.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
1
G211 Regionalna geografija Srbije II

06.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
1
G213 Тurističko-geografske regije sveta

07.06.2023.

u 12:30h

0
G216 Nacionalni parkovi

14.06.2023.

u 11:00h

0
G217 Psihologija

08.06.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
2
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

28.06.2023.

u 11:00h

0
G219 Nacionalna turistička geografija

16.06.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
1
G220 Engleski jezik II

19.06.2023.

u 10:00h

19.06.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
2
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

22.06.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
3
G277 Ruralna ekologija

14.06.2023.

u 11:00h

0