JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G202 Zaštita životne sredine

21.06.2023.

u 11:00h

0
G204 Politička geografija

07.06.2023.

u 14:30h

0
G205 Stanovništvo sveta

21.06.2023.

u 11:30h

0
G207 Regionalna geografija Srbije I

06.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
0
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

06.06.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G213 Тurističko-geografske regije sveta

07.06.2023.

u 12:30h

0
G216 Nacionalni parkovi

14.06.2023.

u 11:00h

0
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

07.06.2023.

u 16:30h

0
G219 Nacionalna turistička geografija

07.06.2023.

u 11:00h

0
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

22.06.2023.

u 08:00h

0
G277 Ruralna ekologija

14.06.2023.

u 11:00h

0