SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G202 Zaštita životne sredine

30.08.2023.

u 11:00h

0
G203 Тematsko kartiranje

28.08.2023.

u 11:00h

0
G204 Politička geografija

30.08.2023.

u 14:30h

Ranko Dragović
0
G205 Stanovništvo sveta

04.09.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
0
G206 Svetska privreda

01.09.2023.

u 11:00h

0
G207 Regionalna geografija Srbije I

22.08.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
2
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

23.08.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
1
G209 GIS

22.08.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
G211 Regionalna geografija Srbije II

23.08.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
3
G213 Тurističko-geografske regije sveta

30.08.2023.

u 12:30h

Ranko Dragović
0
G216 Nacionalni parkovi

30.08.2023.

u 11:00h

0
G217 Psihologija

23.08.2023.

u 12:00h

23.08.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

30.08.2023.

u 16:30h

0
G219 Nacionalna turistička geografija

01.09.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
0
G220 Engleski jezik II

01.09.2023.

u 10:00h

01.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
1
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

31.08.2023.

u 09:00h

Mrđan Đokić
0
G277 Ruralna ekologija

30.08.2023.

u 11:00h

0