OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Decembarski 2023/2024Januarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G206 Svetska privreda

07.10.2023.

u 11:00h

0
G251 Uvod u ekonomiju

07.10.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
G252 Osnove turizma

26.09.2023.

u 10:30h

0
G255 Ekonomika turizma

07.10.2023.

u 11:00h

0
G256 Тurističko uređenje prostora

27.09.2023.

u 12:00h

0
G261 Menadžment turističke privrede

07.10.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
G263 Тurističke agencije i turoperatori

04.10.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
1
G264 Тurističko-geografske regije sveta

04.10.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
1
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

25.09.2023.

u 11:00h

0
G266 GIS

26.09.2023.

u 14:00h

0
G267 Nacionalna turistička geografija

25.09.2023.

u 10:30h

Selim Šaćirović
1
G268 Studijski istraživački rad

10.10.2023.

u 10:00h

Milena Gocić
1
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

07.10.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
G273 Hotelijerstvo

25.09.2023.

u 10:00h

0
G274 Кulturno istorijske osnove Srbije

28.09.2023.

u 11:00h

0
G277 Ruralna ekologija

06.10.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
1
G278 Тematsko kartiranje

02.10.2023.

u 14:00h

0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

07.10.2023.

u 11:00h

0
G280 Metodologija NIR-a

28.09.2023.

u 09:00h

0
G281 Ljudski resursi u turizmu

07.10.2023.

u 11:00h

0