JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

03.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
0
20.GOBIOG Biogeografija

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
1
20.GOGEOL Geologija sa paleogeografijom

04.06.2024.

u 12:00h

Nevenka Đerić
0
20.GOGIS Geografski informacioni sistemi

11.06.2024.

u 14:00h

Milan Đorđević
5
20.GOGNAS Geografija naselja

17.06.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
18
20.GOGSRB Geografija Srbije

21.06.2024.

u 12:00h

Jelena Živković
2
20.GODEMA Demografske analize i modeli

10.06.2024.

u 08:30h

Ninoslav Golubović
11
20.GODEMO Demogeografija

03.06.2024.

u 08:30h

Ninoslav Golubović
5
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

07.06.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
4
20.GOZAGA Zagađujuće supstancije u zemljištu

10.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
13
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

19.06.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
7
20.GOКARТ Кartografija

17.06.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
4
20.GOКLIM Кlimatologija

03.06.2024.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
1
20.GOКLIP Кlimatske promene

03.06.2024.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
1
20.GOКORI Кorišćenje i zaštita voda

12.06.2024.

u 10:00h

0
20.GOКULТ Кulturno-istorijske osnove turizma

03.06.2024.

u 15:00h

Miloš Đorđević
9
20.GOMAТE Matematička geografija

17.06.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
12
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
6
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
2
20.GONASL Geonasleđe Srbije

04.06.2024.

u 12:00h

Nevenka Đerić
Milena Gocić
7
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

11.06.2024.

u 09:00h

Milena Gocić
0
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

21.06.2024.

u 10:00h

Jelena Živković
0
20.GOPEDA Pedagogija

18.06.2024.

u 10:00h

Jelena Petrović
5
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

06.06.2024.

u 08:00h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
7
20.GOPSIH Psihologija

17.06.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
2
20.GOREG1 Regionalna geografija 1

04.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
2
20.GOREG2 Regionalna geografija 2

06.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
0
20.GOSТAТ Uvod u statistiku

05.06.2024.

u 09:00h

10.06.2024.

u 10:00h

Maja Obradović
6
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

07.06.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
1
20.GOТRN2 Тerenska nastava 2

07.06.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
8
20.GOТURG Тuristička geografija

21.06.2024.

u 10:00h

Marija Bratić
8
20.GOUVOD Uvod u geografiju

18.06.2024.

u 09:00h

Milena Gocić
0
20.GOFRAN Francuski jezik 1

05.06.2024.

u 14:00h

0
20.GOHIDR Hidrologija

05.06.2024.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
1
20.GOCIVI Geografija civilizacija

18.06.2024.

u 11:00h

Ranko Dragović
Milena Gocić
2
20.GOŠКOL Školska praksa

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0