JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GOBIOG Biogeografija

22.06.2022.

u 10:30h

0
20.GOGEOL Geologija sa paleogeografijom

23.06.2022.

u 11:00h

Nevenka Đerić
0
20.GOGIS Geografski informacioni sistemi

21.06.2022.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
20.GOGNAS Geografija naselja

20.06.2022.

u 08:00h

0
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

10.06.2022.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
20.GOКARТ Кartografija

22.06.2022.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
20.GOMAТE Matematička geografija

20.06.2022.

u 12:00h

Ivan Filipović
0
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

21.06.2022.

u 09:00h

Milena Gocić
0
20.GOREG1 Regionalna geografija 1

06.06.2022.

u 10:00h

0
20.GOREG2 Regionalna geografija 2

08.06.2022.

u 10:00h

0
20.GOSТAТ Uvod u statistiku

07.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Maja Obradović
0
20.GOТURG Тuristička geografija

14.06.2022.

u 10:00h

0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

13.06.2022.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
0
20.GOFRAN Francuski jezik 1

15.06.2022.

u 11:00h

15.06.2022.

u 11:00h

Selena Stanković
0