DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GOGIS Geografski informacioni sistemi

26.12.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

28.12.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
1
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

27.12.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
20.GOКULТ Кulturno-istorijske osnove turizma

27.12.2023.

u 14:00h

Miloš Đorđević
0
20.GOMAТE Matematička geografija

25.12.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
20.GONASL Geonasleđe Srbije

29.12.2023.

u 12:30h

Milena Gocić
0
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

25.12.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
0
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

28.12.2023.

u 08:00h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
0
20.GOSТAТ Uvod u statistiku

26.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 10:00h

Maja Obradović
0