OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GMAGRA Agrarna geografija

26.09.2023.

u 09:00h

0
20.GMZAŠТ Zaštićena prirodna dobra

29.09.2023.

u 11:00h

0
20.GMINDG Industrijska geografija

25.09.2023.

u 08:00h

0
20.GMMINO Metodičke inovacije u geografiji

04.10.2023.

u 15:30h

0
20.GMNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada

28.09.2023.

u 09:00h

0
20.GMPLAN Geografske osnove prostornog planiranja

27.09.2023.

u 11:30h

0
20.GMPRIК Primenjena klimatologija

25.09.2023.

u 08:00h

0
20.GMPRIH Primenjena hidrologija

27.09.2023.

u 09:00h

0
20.GMRURE Ruralna ekologija

29.09.2023.

u 11:00h

0
20.GMRURP Ruralno planiranje

25.09.2023.

u 08:00h

0
20.GMHAZA Hazardi

03.10.2022.

u 09:00h

0
20GMPOLI Politička geografija

04.10.2023.

u 14:30h

0