JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Istraživanje i razvoj

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode

14.02.2024.

u 09:00h

14.02.2024.

u 09:00h

Ivana Rašić Mišić
0
H-205-B Organske sinteze

24.01.2024.

u 10:00h

24.01.2024.

u 10:00h

Niko Radulović
0
H-207-B Industrijska hemija

02.02.2024.

u 10:00h

02.02.2024.

u 10:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-208-B Hemometrija

13.02.2024.

u 08:00h

13.02.2024.

u 08:00h

Violeta Mitić
1