SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Informatika

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I111 Uvod u programiranje

26.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 14:00h

Ivan Stanimirović
0
I112 Diskretne strukture 1

27.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 14:00h

Miroslav Ćirić
0
I113 Uvod u računarstvo i digitalna logička kola

28.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
0
I114 Matematička analiza 1

29.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
I121 Uvod u objektno-orijentisano programiranje

30.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
1
I122 Diskretne strukture 2

02.09.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
0
I123 Uvod u Veb programiranje

03.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Milan Тasić
0
I124 Matematička analiza 2

04.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
I131 Strukture podataka i algoritmi

26.08.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
I132 Linearna algebra

27.08.2019.

u 09:00h

31.08.2019.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
I133 Arhitektura i organizacija računara

28.08.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
I134 Interaktivno programiranje

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
0
I141 Dizajn i analiza algoritama

02.09.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
I142 Uvod u verovatnoću

21.08.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
0
I143 Uvod u operativne sisteme

04.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
1
I144 Elektronsko izdavaštvo

05.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
I145 Analitička geometrija

05.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
I151 Uvod u baze podataka

28.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 14:00h

Milan Тasić
0
I152 Тeorija brojeva i polinoma

28.08.2019.

u 09:00h

05.08.2019.

u 09:00h

Snežana Ilić
0
I153 Metodika nastave informatike

27.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 14:00h

Vesna Veličković
0
I154 Simbolička izračunavanja

27.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 14:00h

Predrag Stanimirović
0
I155 Upravljanje projektima u IТ

27.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 14:00h

Marko Miladinović
0
I156 Uvod u numeričku analizu

28.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Marko Petković
0
I157 Matematička statistika

31.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 14:00h

Aleksandar Nastić
0
I161 Uvod u softversko inžinjerstvo

29.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
I162 Računarske mreže

02.09.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
I165 Softverski praktikum

10.09.2019.

u 09:00h

0
M-1281 Elementarna matematika 2

31.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M-1391 Istorija i filozofija matematike

10.09.2019.

u 10:00h

Miroslav Ćirić
0
O-01 Pedagogija

03.09.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
O-02 Psihologija

03.09.2019.

u 10:00h

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
O-04 Engleski jezik 1

03.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 14:00h

Sonja Miletić
0
O-05 Engleski jezik 2

04.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Sonja Miletić
0