JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Informatika

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I121 Uvod u objektno-orijentisano programiranje

24.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
I122 Diskretne strukture 2

22.06.2020.

u 09:00h

23.05.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
I132 Linearna algebra

23.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
I134 Interaktivno programiranje

26.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
I141 Dizajn i analiza algoritama

25.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
I142 Uvod u verovatnoću

26.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
0
I153 Metodika nastave informatike

20.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
I154 Simbolička izračunavanja

20.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
I156 Uvod u numeričku analizu

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
I161 Uvod u softversko inžinjerstvo

26.06.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
I162 Računarske mreže

24.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
M-1281 Elementarna matematika 2

22.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
O-01 Pedagogija

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
O-02 Psihologija

23.06.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
O-04 Engleski jezik 1

18.06.2020.

u 10:00h

Sonja Miletić
0
O-05 Engleski jezik 2

18.06.2020.

u 10:00h

Sonja Miletić
0