DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Informatika

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-126 Тeorija mera i integrala

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Milica Кolundžija
0
I121 Uvod u objektno-orijentisano programiranje

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
I122 Diskretne strukture 2

24.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
0
I123 Uvod u Veb programiranje

21.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Milan Тasić
0
I124 Matematička analiza 2

21.12.2019.

u 14:00h

25.12.2019.

u 14:00h

Dejan Ilić
0
I141 Dizajn i analiza algoritama

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
I142 Uvod u verovatnoću

21.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
1
I143 Uvod u operativne sisteme

21.12.2019.

u 14:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
I144 Elektronsko izdavaštvo

27.12.2019.

u 14:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
I145 Analitička geometrija

27.11.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
I161 Uvod u softversko inžinjerstvo

21.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
I162 Računarske mreže

21.12.2019.

u 14:00h

24.12.2019.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
0
I165 Softverski praktikum

23.12.2019.

u 14:00h

0
M-1281 Elementarna matematika 2

24.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M-1282 Metrički prostori i Riman-Stiltjesov integral

25.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
O-01 Pedagogija

24.12.2019.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
O-02 Psihologija

26.12.2019.

u 15:00h

Jelisaveta Тodorović
0
O-04 Engleski jezik 1

24.12.2019.

u 14:00h

24.12.2019.

u 14:00h

Sonja Miletić
0
O-05 Engleski jezik 2

24.12.2019.

u 14:00h

24.12.2019.

u 14:00h

Sonja Miletić
0