JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

25.06.2020.

u 09:00h

0
IO-11 Uvod u programiranje

23.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
12
IO-12 Diskretne strukture 1

22.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
16
IO-13 Uvod u računarstvo

17.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
14
IO-14 Matematička analiza 1

19.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Dejan Ilić
6
IO-21 Objektno-orijentisano programiranje 1

22.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
16
IO-22 Diskretne strukture 2

27.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
10
IO-23 Uvod u Veb programiranje

19.06.2020.

u 08:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
37
IO-24 Matematička analiza 2

17.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Dejan Ilić
16
IO-31 Strukture podataka i algoritmi

25.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
5
IO-32 Linearna algebra

17.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
6
IO-33 Uvod u baze podataka

20.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
5
IO-34 Objektno-orijentisano programiranje 2

26.06.2020.

u 14:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Ivan Stanković
11
IO-41 Dizajn i analiza algoritama

17.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
5
IO-42 Objektno-orijentisano programiranje 3

26.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 14:00h

Marko Milošević
7
IO-43 Uvod u operativne sisteme

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
21
IO-51 Verovatnoća

25.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
5
IO-52 Uvod u softversko inženjerstvo

26.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
8
IO-61 Računarske mreže

17.06.2020.

u 09:00h

20.06.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
9
IO-62 Veb programiranje

22.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Ivan Stanković
18
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

20.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
24
IO-I12 Analitička geometrija

20.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
IO-I22 Numerički metodi 1

20.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Marko Petković
3
IO-I31 Metodika nastave informatike

20.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 14:00h

Vesna Veličković
0
IO-I32 Upravljanje projektima u IТ

19.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 14:00h

Marko Miladinović
13
IO-I33 Simbolička izračunavanja

20.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 14:00h

Predrag Stanimirović
8
IO-I41 Numerički metodi 2

27.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IO-I42 Open source matematički softver

27.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
1
IO-I43 Matematička statistika

27.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
1
IO-I61 Asemblersko programiranje

19.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
O-01 Pedagogija

23.06.2020.

u 10:00h

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
13
O-02 Psihologija

23.06.2020.

u 12:00h

23.06.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
7
O-04 Engleski jezik 1

18.06.2020.

u 11:00h

18.06.2020.

u 11:00h

Nikola Тatar
19
O-05 Engleski jezik 2

18.06.2020.

u 11:00h

18.06.2020.

u 11:00h

Nikola Тatar
12