DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

25.12.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
IO-21 Objektno-orijentisano programiranje 1

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
6
IO-22 Diskretne strukture 2

24.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
7
IO-23 Uvod u Veb programiranje

21.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Milan Тasić
1
IO-24 Matematička analiza 2

21.12.2019.

u 14:00h

25.12.2019.

u 14:00h

Dejan Ilić
0
IO-41 Dizajn i analiza algoritama

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
2
IO-42 Objektno-orijentisano programiranje 3

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
5
IO-43 Uvod u operativne sisteme

21.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IO-61 Računarske mreže

21.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
2
IO-62 Veb programiranje

27.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Ivan Stanković
2
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

27.12.2019.

u 14:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
3
IO-I12 Analitička geometrija

27.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
IO-I41 Numerički metodi 2

23.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 14:00h

Marko Miladinović
0
IO-I42 Open source matematički softver

23.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 14:00h

Milan Bašić
0
IO-I43 Matematička statistika

23.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 14:00h

Aleksandar Nastić
0
IO-I61 Asemblersko programiranje

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
O-01 Pedagogija

24.12.2019.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
O-02 Psihologija

26.12.2019.

u 15:00h

Jelisaveta Тodorović
3
O-04 Engleski jezik 1

24.12.2019.

u 14:00h

24.12.2019.

u 14:00h

Sonja Miletić
0
O-05 Engleski jezik 2

24.12.2019.

u 14:00h

24.12.2019.

u 14:00h

Sonja Miletić
0