SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

10.09.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
2
IO-11 Uvod u programiranje

26.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 14:00h

Ivan Stanimirović
11
IO-12 Diskretne strukture 1

27.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 14:00h

Miroslav Ćirić
14
IO-13 Uvod u računarstvo

28.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
7
IO-14 Matematička analiza 1

29.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Dejan Ilić
14
IO-21 Objektno-orijentisano programiranje 1

30.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
19
IO-22 Diskretne strukture 2

02.09.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
16
IO-23 Uvod u Veb programiranje

03.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Milan Тasić
17
IO-24 Matematička analiza 2

04.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Dejan Ilić
16
IO-31 Strukture podataka i algoritmi

26.08.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
7
IO-32 Linearna algebra

27.08.2019.

u 09:00h

31.08.2019.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
17
IO-33 Uvod u baze podataka

28.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 14:00h

Milan Тasić
2
IO-34 Objektno-orijentisano programiranje 2

29.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 14:00h

Branimir Тodorović
6
IO-41 Dizajn i analiza algoritama

02.09.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
6
IO-42 Objektno-orijentisano programiranje 3

03.09.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
11
IO-43 Uvod u operativne sisteme

04.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
13
IO-51 Verovatnoća

21.08.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
7
IO-52 Uvod u softversko inženjerstvo

29.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IO-61 Računarske mreže

02.09.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
5
IO-62 Veb programiranje

06.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Ivan Stanković
18
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

05.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
23
IO-I12 Analitička geometrija

05.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
IO-I21 Тeorija brojeva i polinoma

28.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Snežana Ilić
0
IO-I22 Numerički metodi 1

28.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Marko Petković
1
IO-I31 Metodika nastave informatike

27.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 14:00h

Vesna Veličković
1
IO-I32 Upravljanje projektima u IТ

27.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 14:00h

Marko Miladinović
2
IO-I33 Simbolička izračunavanja

27.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 14:00h

Predrag Stanimirović
1
IO-I41 Numerički metodi 2

31.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 14:00h

Marko Miladinović
0
IO-I42 Open source matematički softver

31.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 14:00h

Milan Bašić
2
IO-I43 Matematička statistika

31.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 14:00h

Aleksandar Nastić
0
IO-I61 Asemblersko programiranje

04.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
O-01 Pedagogija

03.09.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
3
O-02 Psihologija

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
13
O-04 Engleski jezik 1

30.08.2019.

u 09:00h

Sonja Miletić
3
O-05 Engleski jezik 2

30.08.2019.

u 09:00h

Sonja Miletić
0