Abecedno-autorski registar

 

 

MATEMATIKA

 

 

Autori, koautori, urednici, priređivači, prevodioci

 

 

 

 

Redni broj bibliografskih jedinica

 

 

 

Blagojević Borislava

 

 

M – 9

 

Bogdanović Stojan M.

 

 

M – 2, M – 12, M – 42

 

Ćirić Dušan

 

 

M – 30

 

Ćirić Miroslav D.

 

 

M – 2, M – 12, M – 22, M – 42, M – 43

 

Dimitrijević Radoslav

 

 

M – 5, M – 25, M – 37

 

Dinčić Nebojša Č.

 

 

M – 49

 

Đorđević Dragan S.

 

 

M – 20, M – 28

 

Đorđević Miodrag

 

 

M – 23

 

Đorđević Slaviša

 

 

M – 8

 

Hedrih Katica

 

 

M – 7

 

Ignjatović Jelena M.

 

 

M – 43, M-57 

 

Ilić Dejan

 

 

M – 47

 

Janković Slobodan

 

 

M – 33

 

Janković Svetlana

 

 

M – 6, M – 7, M – 21, M – 29

 

Jovanović Ivan M.

 

 

M – 31, M – 32

 

Jovanović Miljana

 

 

M – 29

 

Knežević-Miljanović Julka

 

 

M – 6, M – 11, M – 21

 

Kočinac Ljubiša

 

 

M – 3, M – 8

 

Krtolica Predrag V.

 

 

M – 10

 

Mančev Mirjana

 

 

M – 52, M-59

 

Marković Nenad 

 

 

M – 1

 

Milovanović Gradimir V.

 

 

M – 16, M – 17, M – 32

 

 

Minčić Svetislav

 

 

 

M – 26, M – 39, M – 41, M – 44

 

Mosić Dijana

 

 

M – 46

 

Nastić Aleksandar

 

 

M – 48

 

Pavlović Vladimir

 

 

M – 45

 

Perović Žikica

 

 

M – 4, M – 15

 

Petković Marko D.

 

 

M – 27, M – 40, M-56

 

Petković Tatjana S.

 

 

M – 12

 

Popović Biljana

 

 

M – 9, M – 13, M – 14, M – 18, M – 23, M – 35, M-54, M-58

 

Popović Žarko Lj.

 

 

M – 42

 

Protić Petar V.

 

 

M – 7

 

Rakočević Vladimir

 

 

M – 47

 

Ristić Miroslav

 

 

M – 13, M – 14, M – 23

 

Stanimirović Predrag

 

 

M – 1, M – 16, M – 17, M – 27, M – 31, M – 32,

M – 38

 

Stanković Mića S.

 

M – 24, M – 39, M – 44

 

Stojković Nebojša V.

 

 

M – 27

 

Tasić Milan B.

 

 

M – 22

 

Velimirović Ljubica

 

 

M – 19, M – 26, M – 36, M – 38, M – 39, M – 41, M – 44

 

Vujović Svetlana

 

 

M – 34

 

Zlatanović Milan

 

 

M – 38

 FIZIKA

 

 

Autori, koautori, urednici, priređivači, prevodioci

 

 

 

 

Redni broj bibliografskih jedinica

 

 

 

Ćirković Milan

 

 

F – 21

 

Dimitrijević Dejan

 

 

F – 25

 

Dimitrijević Predrag M. I.

 

 

F – 7, F – 11, F – 16, F – 22

 

Đorđević Goran

 

 

F – 9, F – 14, F – 21

 

Gajić Dragan Ž.

 

 

F – 5, F – 13, F – 19

 

Maluckov Aleksandra

 

 

F – 6, F – 17

 

Maluckov Čedomir A.

 

 

F – 20

 

Mančev Ivan

 

 

F – 3, F – 8, F – 12, F – 15

 

Marković Vidosav

 

 

F – 10

 

Miljković Ljubiša

 

 

F – 2

 

Nešić Ljubiša

 

 

F – 9, F – 18, F – 23, F – 24, F – 25

 

Nikolić Miroslav

 

 

F – 3, F – 15

 

Novaković Nadežda V.

 

 

F – 4, F – 6, F – 15

 

Pavlović Zoran T.

 

 

F – 20

 

Radović Miodrag K.

 

 

F – 1, F – 20

 

Samardžić Biljana

 

 

F – 26

 

Senjanović Goran

 

 

F – 21

 

Stevanović Ljiljana

 

 

F – 6, F – 19

 

Tančić Aleksandar

 

 

F – 3

 

Vesić Dragoljub

 

 

F – 14

 

Zdravković-Milošević Slavica M.

 

 

F – 16

HEMIJA 

 

 

Autori, koautori, urednici, priređivači, prevodioci

 

 

 

 

Redni broj bibliografskih jedinica

 

 

Aleksovski V. B.

 

 

H – 7

 

Anđelković Tatjana

 

 

H – 12, H – 18

 

Arsić Biljana

 

 

H – 22

 

Bojić Aleksandar

 

 

H – 10, H – 15

 

Đurđević Predrag

 

 

H – 3

 

Glišin Đorđe

 

 

H – 22

 

Kostić Danijela

 

 

H – 16, H – 19

 

Meyers Albert Irving

 

 

H – 1

 

 

Miljković Milena N.

 

 

H – 6, H – 11

 

Nikolić Nikola D.

 

 

H – 8, H – 24

 

Nikolić Ružica S.

 

 

H – 20, H – 23

 

Obradović Mirjana

 

 

H – 2, H – 3

 

Palić Radosav

 

 

H – 13

 

Pecev Todor

 

 

H – 5, H – 9

 

Perović Jelica

 

 

H – 5

 

Petrović Goran

 

 

H – 22

 

Premović Pavle I.

 

 

H – 17

 

Purenović Milovan

 

 

H – 7, H – 10, H – 11

 

Rančić Sofija

 

 

H – 12, H – 18

 

Rangel Igov

 

 

H – 4

 

Ranđelović Marjan

 

 

H – 21

 

Simić Nebojša

 

 

H – 13

 

Simonović Ranko M.

 

 

H – 6

 

Stankov-Jovanović Vesna P.

 

 

H – 6

 

Stojanović Gordana

 

 

H – 14

 

Veselinović Dragan

 

 

H – 3

 

Zarubica Aleksandra

 

 

H – 15, H – 21

 

Živanović Valentina

 

 

H – 16

BIOLOGIJA

 

Autori, koautori, urednici, priređivači, prevodioci

 

 

Redni broj bibliografskih jedinica

 

 

 

Crnobrnja-Isailović Jelka

 

 

B – 30

 

Đorđević Ljubiša B.

 

 

B – 29

 

Jablanović Miodrag

 

 

B – 7

 

Jakšić Predrag

 

B – 3, B – 6, B – 7, B – 8, B – 12, B – 15, B – 17,

B – 21, B – 22, B – 26, B – 28, B – 29, B – 31

 

Jušković Marina

 

 

B – 11

 

Kićović Dragomir M.

 

 

B – 17, B – 26

 

Kićović Dušan T.

 

 

B – 17

 

Kosanović Katica

 

 

B – 7

 

Marjanović Toplica

 

 

B – 8

 

Marković Marija

 

 

B – 34

 

Mihajlov-Krstev Tatjana

 

 

B – 2, B – 16

 

Milankov Vesna

 

 

B – 12

 

Milošević Djuradj

 

 

B – 30

 

Mitrović Tatjana

 

 

B – 5, B – 13, B – 23, B – 24

 

Nahrinić Ana

 

 

B – 21, B – 28

 

Najman Stevo

 

 

B – 1

 

Niketić Marjan

 

 

B – 6

 

Ranđelović Dragan

 

 

B – 8

 

Ranđelović Novica

 

 

B – 10

 

Ranđelović Vladimir

 

 

B – 9, B – 11, B – 14, B – 18, B – 19, B – 20

 

Stamenković Slaviša

 

 

B – 30

 

Stojičić Dragana

 

 

B – 27

 

Šandor Lukač

 

 

B – 3, B – 6

 

Vasiljević Perica

 

 

B – 1

 

Vujanović Dragana L.

 

 

B – 26

 

Žikić Vladimir

 

 

B – 25, B – 32, B – 33

 

Zlatković Bojan

 

 

B – 11, B – 18

GEOGRAFIJA 

 

Autori, koautori,urednici, priređivači, prevodioci

 

Redni broj bibliografskih jedinica

 

 

 

Atlagić Marko

 

 

G – 8

 

Azemović Nedžad

 

 

G – 21, G – 24

 

Blagojević Slobodan

 

 

G – 16

 

Burić Dragan

 

 

G – 14

 

Cvijanović Drago

 

 

G – 25, G – 26

 

Čvoro Jovan

 

 

G – 1

 

Dragićević Slavoljub

 

 

G – 4

 

Dragović Ranko

 

 

G – 7, G – 22, G – 27

 

Đekić Tatjana

 

 

 G – 29

 

Đorđević Zoran

 

 

G – 8

 

Đorđević Мiodrag

 

 

G – 11

 

Filipović Ivan

 

 

G – 6, G – 17

 

Gligorijević Živorad

 

 

G – 18

 

Golubović Petar

 

 

G – 1, G – 2

 

Grujić Dejan

 

 

G – 20

 

Ivanović Radomir

 

 

G – 10, G – 14

 

Jasmina Janjić

 

 

G – 10

 

Kicošev Saša

 

 

G – 2

 

Manojlović Predrag

 

 

G – 3, G – 4, G – 5 

 

Milojković Boban

 

 

G – 17

 

Milutinović Miroslav

 

 

G – 15

 

Mitrović Luka

 

 

G – 14

 

Nikolić Radmilo

 

 

G – 9, G – 23

 

Petrović Bratislava

 

 

G – 12, G – 13

 

Petrović Dragutin

 

 

G – 5

 

Petrović Jelena

 

 

G – 28

 

Popović Biljana

 

 

G – 11

 

Radivojević Aleksandar

 

 

 G – 30

 

Ranđelović Jovica

 

 

G – 27

 

Ristić Miroslav

 

 

G – 11

 

Stefanović Vidoje

 

G – 9, G – 12, G – 13, G – 15, G – 16, G – 18,

G – 19, G – 20, G – 21, G – 23, G – 24, G – 25,

G – 26, G – 29

 

Šaćirović Selim

 

 

G – 29, G – 31

 

Tomić Đorđe

 

 

G – 14

 

Vojnović Boško

 

 

G – 20, G – 25, G – 26

 

Zdravković Dušan

 

 

G – 28

ČASOPISI

 

 

 Autori, koautori, urednici, priređivači, prevodioci

 

 

 

 

Redni broj bibliografskih jedinica

 

 

Đorđević Dragan S.

 

 

 

S – 8-46

 

Rakočević Vladimir

 

 

S – 8-46

 

Zaječaranović Gligorije

 

 

S – 1-7