Stručni registar

MATEMATIKA

UDKREDNI BROJ BOBLIOGRAFSKIH JEDINICA
004M – 22
004.4M – 10
004.42M – 1, M – 38, M – 40
004.43M – 1, M – 13
004.432.2M – 40
005.8M – 31
014.3M – 52
37.016M – 1
51M – 52
511.3/.5M – 15
512.53M – 2, M – 42
512.53/.54M – 15
512.563M – 4
512.622M – 15, M – 25
512.64M – 3, M – 8
514M – 19, M – 24, M – 39
514.112.3/.6M – 53
514.12M – 3, M – 8, M – 51, M – 53
514.123M – 38
514.13M – 50
514.7M – 41
514.752M – 26, M – 34
514.763M – 28, M – 36
514.764.2/.3M – 44
515.1M – 45
515.123M – 37
517M – 30
517.1/.5M – 20
517.443M – 49
517.51M – 5
517.51/.53M – 34
517.518.12M – 46
517.518.45M – 49
517.9M – 6, M – 21, M – 34
517.93M – 29
517.95M – 7, M – 11
517.968M – 7
517.98M – 47
517.987.1M – 47
517.984M – 28
519.2

M – 9, M – 13, M – 18, M – 23,

M – 29, M – 35

519.21M – 33
519.22M – 48
519.58M – 10
519.61/.65M – 55
519.682M – 12, M – 17
519.688M – 14
519.713M – 12, M – 43
519.76M – 12, M – 43
519.8M – 31
519.85M – 27, M – 32, M – 54
519.853M – 16
519.866M – 18
519.9M – 13, M – 14
539.3M – 36
556M – 9

 

FIZIKA

UDKREDNI BROJ BOBLIOGRAFSKIH JEDINICA
004.42MATLABF – 26
51F – 9
520/524F – 21
523.9F – 13
524.78F – 6
53F – 9, F – 15, F – 23
53.01/.02F – 25
53.08F – 6, F – 16, F – 18, F – 20
530.1F – 21
530.12F – 24
530.145F – 3, F – 12
531/534F – 7, F – 19
531.19F – 1, F – 17, F – 24
533.9F – 4
535F – 10, F – 22
536F – 7
537F – 10, F – 11
538.9F – 2
539.1F – 14
539.18F – 8
539.186.2F – 12
539.19F – 7
681.5.01F – 26

 

HEMIJA

UDKREDNI BROJ BOBLIOGRAFSKIH JEDINICA
001.8H – 13
06.05NOBELH – 20
371.3H – 13
502.17H – 19
502.5H – 19
54H – 1, H – 13, H – 19, H – 20
541.1H – 2
541.122H – 3
541.49H – 3
542H – 22
542.913H – 23
543H – 4, H – 19
543.062H – 9
543.21.062H – 6
543.24H – 5
544H – 10
544.1H – 21
544.12H – 15
544.14H – 18
544.22/.23H – 7
546H – 25
547H – 10, H – 14, H – 23
548/549H – 24
550.47H – 8
577.1H – 17
66H – 12
66.017/.018H – 22
66.02/.09H – 11, H – 16
66.091.3H – 23
929H – 20

 

BIOLOGIJA

UDK REDNI BROJ BOBLIOGRAFSKIH JEDINICA
001.8B – 3
001.891B – 12
016:55B – 8
016:574.1B – 8
502B – 26
502.172B – 22
502.211B – 6
502/504B – 7, B – 17, B – 26
56B – 3
561.26/.27B – 2
561.28B – 2
57B – 12
574B – 30
576.3B – 1
577.1B – 13
577.112/.113.083B – 24
577.2B – 5, B – 23
578.5B – 5
579B – 16
58B – 9, B – 10, B – 11, B – 14, B – 19, B – 20
581.1B – 27
581.55B – 18
581.9B – 4, B – 18, B – 34
591.3B – 29
592/595B – 25, B – 32, B – 33
595.78B – 6, B – 15, B – 21, B – 22, B – 28, B – 31
616-006B – 5
630*434B – 34

 

GEOGRAFIJA

UDKREDNI BROJ BOBLIOGRAFSKIH JEDINICA
005G – 23, G – 25, G – 26, G – 29
005.1G – 9
005.5G – 19
005.96G – 12, G – 15, G – 16
316.32G – 15
330G – 21
330.15G – 23, G – 29
338.1G – 13, G – 21
338.48G – 7, G – 12, G – 13, G – 16, G – 25
338.486G – 18
338.487G – 24
338.51G – 28
338.534G – 28
37.02G – 27
371.3G – 22, G – 27
502.131.1G – 7
51G – 27
528.9G – 17
519.2G – 11
523/524G – 3
528.2G – 3
528.914G – 6
528.931G – 6
528.2G – 4
551.2/.3G – 5
551.4G – 5
551.5G – 10
551.582G – 14
631G – 20
631.1G – 20
656.7G – 28
658G – 9
658.3G – 20
659.1G – 24
711.1/.4G – 31
91G – 22
911G – 1
913G – 2, G – 30
94(100)”1492/1914”G – 8