Marija S. Cvetković

Vanredni profesor
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-112 Linearna algebra osnovne akademske studije, Matematika
vežbe
M-133 Uvod u topologiju osnovne akademske studije, Matematika
vežbe
M-215 Algebarske strukture master akademske studije, Matematika
predavanja
M-2142 Тeorija fiksne tačke i primene master akademske studije, Matematika
vežbe
M-222 Algebarska topologija master akademske studije, Matematika
vežbe
M-254Fin P-20 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule master akademske studije, Primenjena matematika
vežbe
M-247Fiz P-3 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule master akademske studije, Primenjena matematika
vežbe
M-247Fiz P-3 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule master akademske studije, Matematika
vežbe
M107 Linearna algebra osnovne akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M405 Algebarske strukture master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M452 Тeorija fiksne tačke i primene master akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule master akademske studije, Matematika 2014
master akademske studije, Računarske nauke 2014
vežbe
M822 Тeorija fiksne tačke i primene doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M410 Algebarska topologija master akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M455 Тeorija skupova master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M303 Uvod u topologiju osnovne akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M161 Programski paketi u nastavi matematike osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
MA.M1003 Linearna algebra osnovne akademske studije, Matematika 2021
vežbe
M2.M1105 Тeorija fiksne tačke i primene master akademske studije, Matematika 2021
vežbe
M2.M1107 Algebarske strukture master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1123 Кombinatorika master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1405 Numeričke aproksimacije i kvadraturne formule master akademske studije, Matematika 2021
vežbe
MA.M1624 Тeorija fiksne tačke i primene doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1639 Matrične i operatorske jednačine i specijalne klase rešenja doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1654 Mikrolokalna analiza doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1023 Uvod u topologiju osnovne akademske studije, Matematika 2021
vežbe
M2.M1112 Algebarska topologija master akademske studije, Matematika 2021
vežbe
M2.M1116 Тeorija skupova master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1118 Spektralna teorija grafova master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1123 Кombinatorika master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1313 Diskretna matematika master akademske studije, Matematika 2021
predavanja