Marija S. Cvetković

Docent
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-112 Linearna algebra osnovne akademske studije, Matematika
vežbe
M-133 Uvod u topologiju osnovne akademske studije, Matematika
vežbe
M107 Linearna algebra osnovne akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M303 Uvod u topologiju osnovne akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M-2142 Тeorija fiksne tačke i primene master akademske studije, Matematika
vežbe
M-222 Algebarska topologija master akademske studije, Matematika
vežbe
M-247Fiz P-3 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule master akademske studije, Matematika
vežbe
M405 Algebarske strukture master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M452 Тeorija fiksne tačke i primene master akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M410 Algebarska topologija master akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M455 Тeorija skupova master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
vežbe
M-254Fin P-20 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule master akademske studije, Primenjena matematika
vežbe
M-247Fiz P-3 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule master akademske studije, Primenjena matematika
vežbe
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule master akademske studije, Matematika 2014
master akademske studije, Računarske nauke 2014
vežbe
M822 Тeorija fiksne tačke i primene doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja