učionica 301

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-11:00 (F-108) Matematička fizika, vežbe, grupa1 Fizika 2014 Danilo Delibašić
12:15-15:00 (F-103) Тermodinamika i molekularna fizika, vežbe Fizika 2014 Danilo Delibašić
17:15-19:00 (F-226) Osnove astrofizike, vežbe Fizika 2014Dr Milan Milošević
17:15-19:00 (Pr-18) Osnove astrofizike, vežbe Fizika 2014Dr Milan Milošević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-103) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja Fizika 2014Dr Suzana Stamenković
10:15-12:00 (F-106) Optika, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Saša Gocić
14:15-16:00 (F-115) Nuklearna fizika, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Jasmina Jeknić-Dugić
16:15-18:00 (F-126) Osnove biofizike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ljiljana Stevanović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-205) Atomska i molekularna fizika, predavanja Fizika 2014Dr Ivan Mančev
08:15-10:00 (Pr-02) Atomska i molekularna fizika, predavanja Fizika 2014Dr Ivan Mančev
10:15-12:00 (F-237) Uvod u kvantnu optiku, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Vladan Pavlović
12:15-14:00 (F-112) Osnove elektrodinamike, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Vladan Pavlović
14:15-16:00 (F-106) Optika, vežbe, grupa1 Fizika 2014 Željko Mladenović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-103) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja Fizika 2014Dr Suzana Stamenković
11:00-13:30 (F-107) Osnove teorijske mehanike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Dragan Gajić
14:15-16:00 (F-122) Uvod u kosmologiju, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Goran Đorđević
16:15-19:00 (M306) Funkcionalna analiza, vežbe, grupa2 Matematika 2014

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-214) Istorija i filozofija fizike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Dejan Dimitrijević
10:15-12:00 (Pr-20) Istorija i filozofija fizike, predavanja Fizika 2014Dr Dejan Dimitrijević
12:15-14:00 (F-106) Optika, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Saša Gocić
Zimski semestarZauzetost prostorija