učionica 301

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (XX.H225C) Medicinska hemija, predavanja HemijaDr Marija Genčić
11:00-13:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , predavanja Hemija 2021Dr Nikola Nikolić
13:15-16:00 (MB.MB22O) Ekologija životinja, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Ana Savić
13:15-16:00 (ME.ME22O) Ekologija životinja, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Ana Savić
16:00-17:30 (H-135-B) Prehrambena organska hemija, predavanja Hemija 2014Dr Danijela Кostić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:00 (H-132-B) Molekulski spektri, predavanja Hemija 2014Dr Emilija Pecev-Marinković
09:15-10:00 (H-132-B) Molekulski spektri, vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Emilija Pecev-Marinković
10:15-12:00 (H-133-B) Organska hemija u pojavama oko nas, predavanja Hemija 2014Dr Marija Genčić
12:15-14:00 ( XX.H252C) Viši kurs hemije životne sredine, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Ivana Кostić Кokić
14:15-17:00 (XX.H268C) Forenzička hemija, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Niko Radulović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (10.FMA03) Atomska i molekularna fizika, predavanja Fizika 2021Dr Ivan Mančev
10:15-12:00 (XX.H265C) Hemija vode i zemljišta, vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Ivana Кostić Кokić
12:15-14:00 (M2.M1405) Numeričke aproksimacije i kvadraturne formule, predavanja Matematika 2021Dr Nebojša Dinčić
14:00-16:30 (MM.MM23O) Molekularna biologija i biotehnologija biljaka, predavanja Biologija 2021Dr Svetlana Тošić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (HH.H107C) Istorija hemije , predavanja Hemija 2021Dr Danijela Кostić
09:45-10:30 (HH.H107C) Istorija hemije , vežbe Hemija 2021Dr Danijela Кostić
11:00-12:45 (XX.H266C) Industrijski procesi, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Marjan Ranđelović
14:15-16:00 (F-122) Uvod u kosmologiju, predavanja Fizika 2014Dr Goran Đorđević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (H-129-B) Farmaceutska hemija, predavanja Hemija 2014Dr Aleksandra Đorđević
10:15-12:00 (XX.H265C) Hemija vode i zemljišta, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Nikola Nikolić
Zimski semestarZauzetost prostorija